Bộ đề minh họa môn Toán THPT Quốc gia năm 2022 (đề 23)

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng \[\left( P \right):2x – y + z + 4 = 0\]. Khi đó mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng \[\left( P \right):2x – y + z + 4 = 0\]. Khi đó mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là A. \[\overrightarrow {{n_1}} = \left( {2; – 1;1} \right)\]                  Đáp án chính xác B. \[\overrightarrow {{n_2}} = \left( {2;1;1} \right)\]                     C. \[\overrightarrow …

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng \[\left( P \right):2x – y + z + 4 = 0\]. Khi đó mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là Read More »

Cho a là số thực dương bất kì khác 1. Tính \[S = {\log _a}\left( {{a^3}\sqrt[4]{a}} \right)\].

Câu hỏi: Cho a là số thực dương bất kì khác 1. Tính \[S = {\log _a}\left( {{a^3}\sqrt[4]{a}} \right)\]. A. \[S = \frac{3}{4}\]  B. \[S = 7\]                  C. \[S = \frac{{13}}{4}\]        Đáp án chính xác D. \[S = 12\] Trả lời: Đáp án C Phương pháp Sử dụng các công thức lũy thừa …

Cho a là số thực dương bất kì khác 1. Tính \[S = {\log _a}\left( {{a^3}\sqrt[4]{a}} \right)\]. Read More »

Cho hàm số \[y = f\left( x \right)\] có đạo hàm liên tục trên \[\mathbb{R}\] và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho hàm số \[y = f\left( x \right)\] có đạo hàm liên tục trên \[\mathbb{R}\] và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. \[\left( {1; + \infty } \right)\]                     B. \[\left( { – 1;0} \right)\]        C. \[\left( { …

Cho hàm số \[y = f\left( x \right)\] có đạo hàm liên tục trên \[\mathbb{R}\] và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Read More »

Cho phương trình \[{2^{2x}} – {5.2^x} + 6 = 0\] có hai nghiệm \[{x_1},{x_2}\]. Tính \[P = {x_1}.{x_2}\].

Câu hỏi: Cho phương trình \[{2^{2x}} – {5.2^x} + 6 = 0\] có hai nghiệm \[{x_1},{x_2}\]. Tính \[P = {x_1}.{x_2}\]. A. \[P = {\log _2}6\]   B. \[P = 2{\log _2}3\]  C. \[P = {\log _2}3\]   Đáp án chính xác D. \[P = 6\] Trả lời: Đáp án C Phương pháp Coi phương trình …

Cho phương trình \[{2^{2x}} – {5.2^x} + 6 = 0\] có hai nghiệm \[{x_1},{x_2}\]. Tính \[P = {x_1}.{x_2}\]. Read More »

Cho cấp số cộng có \[{u_1} = – 3;{u_{10}} = 24\]. Tìm công sai d?

Câu hỏi: Cho cấp số cộng có \[{u_1} = – 3;{u_{10}} = 24\]. Tìm công sai d? A. \[d = \frac{7}{3}\]  B. \[d = – 3\]               C. \[d = – \frac{7}{3}\]  D. \[d = 3\] Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D Phương pháp Sử dụng công thức: Cho cấp số cộng …

Cho cấp số cộng có \[{u_1} = – 3;{u_{10}} = 24\]. Tìm công sai d? Read More »

Đồ thị trong hình bên là của hàm số nào sau đây:

Câu hỏi: Đồ thị trong hình bên là của hàm số nào sau đây: A. \[y = \frac{{x – 1}}{{1 – 2x}}.\]               B. \[y = \frac{{x – 1}}{{2x – 1}}.\]    C. \[y = \frac{{x + 1}}{{2x + 1}}.\]                            D. \[y …

Đồ thị trong hình bên là của hàm số nào sau đây: Read More »

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho \[\vec a = \vec i + 3\vec j – 2\vec k\]. Tọa độ của vectơ \[\vec a\] là

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho \[\vec a = \vec i + 3\vec j – 2\vec k\]. Tọa độ của vectơ \[\vec a\] là A. \[\left( {2; – 3; – 1} \right)\]                       B. \[\left( { – 3;2; – 1} \right)\]  C. \[\left( {2; – 1; – 3} \right)\]                  …

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho \[\vec a = \vec i + 3\vec j – 2\vec k\]. Tọa độ của vectơ \[\vec a\] là Read More »

Hình nón có diện tích xung quanh bằng \[24\pi \] và bán kính đường tròn đáy bằng 3. Đường sinh của hình nón có độ dài bằng:

Câu hỏi: Hình nón có diện tích xung quanh bằng \[24\pi \] và bán kính đường tròn đáy bằng 3. Đường sinh của hình nón có độ dài bằng: A. 4.                        B. 8.                        Đáp án chính xác C. 3.                        D. \[\sqrt {89} \]. Trả lời: Đáp án B Phương pháp Sử dụng …

Hình nón có diện tích xung quanh bằng \[24\pi \] và bán kính đường tròn đáy bằng 3. Đường sinh của hình nón có độ dài bằng: Read More »

Một đa giác lồi có 50 cạnh thì có bao nhiêu đường chéo.

Câu hỏi: Một đa giác lồi có 50 cạnh thì có bao nhiêu đường chéo. A. \[C_{50}^2.\]        B. \[A_{50}^2.\]         C. \[C_{50}^2 – 50.\]  Đáp án chính xác D. \[A_{50}^2 – 50.\] Trả lời: Đáp án C Chọn 2 điểm tùy ý không liền nhau, nối lại ta được 1 đường chéo …

Một đa giác lồi có 50 cạnh thì có bao nhiêu đường chéo. Read More »

Trong không gian Oxyz, cho điểm \[A\left( { – 4;0;1} \right)\] và mặt phẳng \[\left( P \right):x – 2y – z + 4 = 0\]. Mặt phẳng (Q) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho điểm \[A\left( { – 4;0;1} \right)\] và mặt phẳng \[\left( P \right):x – 2y – z + 4 = 0\]. Mặt phẳng (Q) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là A. \[\left( Q \right):x – 2y – z – 5 …

Trong không gian Oxyz, cho điểm \[A\left( { – 4;0;1} \right)\] và mặt phẳng \[\left( P \right):x – 2y – z + 4 = 0\]. Mặt phẳng (Q) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là Read More »

Scroll to Top