Bộ đề minh họa môn Toán THPT Quốc gia năm 2022 (đề 21)

Cho hàm số \[y = f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như sau Mệnh đề nào dưới đây sai?

Câu hỏi: Cho hàm số \[y = f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như sau Mệnh đề nào dưới đây sai? A. Hàm số đồng biến trên khoảng \[\left( {2; + \infty } \right).\]       B. Hàm số nghịch biến trên khoảng \[\left( { – \infty ;2} \right).\] Đáp án chính xác C. Hàm số …

Cho hàm số \[y = f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như sau

Mệnh đề nào dưới đây sai? Read More »

Trong không gian Oxyz, đường thẳng \[d:\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 2 – t}\\{y = 1 + 2t}\\{z = 3 + t}\end{array}} \right.\] có một vectơ chỉ phương là

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, đường thẳng \[d:\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 2 – t}\\{y = 1 + 2t}\\{z = 3 + t}\end{array}} \right.\] có một vectơ chỉ phương là A. \[\overrightarrow {{u_3}} = \left( {2;1;3} \right).\]                   B. \[\overrightarrow {{u_1}} = \left( { – 1;2;3} \right).\]                 C. …

Trong không gian Oxyz, đường thẳng \[d:\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 2 – t}\\{y = 1 + 2t}\\{z = 3 + t}\end{array}} \right.\] có một vectơ chỉ phương là Read More »

Hình nón có bán kính đáy, chiều cao, đường sinh lần lượt là \[r,h,l\]. Diện tích xung quanh của hình nón là:

Câu hỏi: Hình nón có bán kính đáy, chiều cao, đường sinh lần lượt là \[r,h,l\]. Diện tích xung quanh của hình nón là: A. \[S = \pi rh.\]          B. \[S = \pi {r^2}.\]     C. \[S = \pi hl.\]          D. \[S = \pi rl.\] Đáp án chính xác Trả …

Hình nón có bán kính đáy, chiều cao, đường sinh lần lượt là \[r,h,l\]. Diện tích xung quanh của hình nón là: Read More »

Số phức liên hợp của \[z = 4 + 3i\] là

Câu hỏi: Số phức liên hợp của \[z = 4 + 3i\] là A. \[\bar z = – 3 + 4i.\]                                  B. \[\bar z = 4 – 3i.\]    Đáp án chính xác C. \[\bar z = 3 + 4i.\] D. \[\bar z = 3 – 4i.\] Trả lời: Đáp án B Số phức …

Số phức liên hợp của \[z = 4 + 3i\] là Read More »

Cho \[a > 0;b > 0\]. Tìm đẳng thức sai.

Câu hỏi: Cho \[a > 0;b > 0\]. Tìm đẳng thức sai. A. \[{\log _2}{\left( {ab} \right)^2} = 2{\log _2}\left( {ab} \right)\]  B. \[{\log _2}a + {\log _2}b = {\log _2}\left( {ab} \right)\] C. \[{\log _2}a – {\log _2}b = {\log _2}\frac{a}{b}\]                      D. \[{\log _2}a + {\log _2}b = {\log _2}\left( {a + b} …

Cho \[a > 0;b > 0\]. Tìm đẳng thức sai. Read More »

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ \[\vec u = \left( {3;0;1} \right)\] và \[\vec v = \left( {2;1;0} \right)\]. Tính tích vô hướng \[\vec u.\vec v\].

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ \[\vec u = \left( {3;0;1} \right)\] và \[\vec v = \left( {2;1;0} \right)\]. Tính tích vô hướng \[\vec u.\vec v\]. A. \[\vec u.\vec v = 8\]                           B. \[\vec u.\vec v = 6\]         Đáp án chính xác C. \[\vec u.\vec v = …

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ \[\vec u = \left( {3;0;1} \right)\] và \[\vec v = \left( {2;1;0} \right)\]. Tính tích vô hướng \[\vec u.\vec v\]. Read More »

Có 10 cái bút khác nhau và 8 quyển sách giáo khoa khác nhau. Một bạn học sinh cần chọn 1 cái bút và 1 quyển sách. Hỏi bạn học sinh đó có bao nhiêu cách chọn?

Câu hỏi: Có 10 cái bút khác nhau và 8 quyển sách giáo khoa khác nhau. Một bạn học sinh cần chọn 1 cái bút và 1 quyển sách. Hỏi bạn học sinh đó có bao nhiêu cách chọn? A. 80.                     Đáp án chính xác B. …

Có 10 cái bút khác nhau và 8 quyển sách giáo khoa khác nhau. Một bạn học sinh cần chọn 1 cái bút và 1 quyển sách. Hỏi bạn học sinh đó có bao nhiêu cách chọn? Read More »

Cho hàm số f(x) liên tục trên \[\mathbb{R}\] và \[\int\limits_0^2 {\left( {f\left( x \right) + 3{x^2}} \right){\rm{d}}x} = 10\]. Tính \[\int\limits_0^2 {f(x){\rm{d}}x} \].

Câu hỏi: Cho hàm số f(x) liên tục trên \[\mathbb{R}\] và \[\int\limits_0^2 {\left( {f\left( x \right) + 3{x^2}} \right){\rm{d}}x} = 10\]. Tính \[\int\limits_0^2 {f(x){\rm{d}}x} \]. A. \[ – 18\].              B. \[ – 2\].               C. 18.                      D. 2. Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D Ta …

Cho hàm số f(x) liên tục trên \[\mathbb{R}\] và \[\int\limits_0^2 {\left( {f\left( x \right) + 3{x^2}} \right){\rm{d}}x} = 10\]. Tính \[\int\limits_0^2 {f(x){\rm{d}}x} \]. Read More »

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình \[\frac{{x – 1}}{3} = \frac{{y + 2}}{2} = \frac{{z – 3}}{{ – 4}}\]. Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng d?

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình \[\frac{{x – 1}}{3} = \frac{{y + 2}}{2} = \frac{{z – 3}}{{ – 4}}\]. Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng d? A. \[Q\left( { – 2; – 4;7} \right)\]                    B. \[N\left( {4;0; – 1} \right)\]  C. …

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình \[\frac{{x – 1}}{3} = \frac{{y + 2}}{2} = \frac{{z – 3}}{{ – 4}}\]. Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng d? Read More »

Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như hình vẽ?

Câu hỏi: Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như hình vẽ? A. \[y = {x^3} – 3x.\]   Đáp án chính xác B. \[y = {x^3} – 3x – 1.\]                                C. \[y = {x^3} + 3x.\]   D. \[y = {x^4} – 2{x^2}.\] Trả lời: Đáp án A Dựa vào bảng …

Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như hình vẽ? Read More »

Scroll to Top