Bộ đề minh họa môn Toán THPT Quốc gia năm 2022 (đề 10)

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng P:x−2y+3=0.  Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng P:x−2y+3=0.  Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)? A. n→=1;−2;0. Đáp án chính xác B. n→=1;−2;3. C. n→=1;0;−2. D. n→=3;−2;1. Trả lời: Đáp án A Mặt phẳng P:x−2y+3=0 có một VTPT n→=1;−2;0. ====== HOCVN.NET =====

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. 1;+∞. Đáp án chính xác B. −∞;2. C. −1;1. D. −2;+∞. Trả lời: Đáp án A Hàm số f(x) đồng biến trên 1;+∞.  ====== HOCVN.NET =====

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đạt cực đại tại

Câu hỏi: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đạt cực đại tại A. x = 4 B. x = 0 Đáp án chính xác C. x = -2 D. x = 1 Trả lời: Đáp án B Hàm số f(x) đạt cực đại tại x = 0 ====== HOCVN.NET …

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đạt cực đại tại Read More »

Trong một lớp có 5 bạn nam và 27 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bạn nam làm lớp trưởng?

Câu hỏi: Trong một lớp có 5 bạn nam và 27 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bạn nam làm lớp trưởng? A. 135. B. 22. C. 32. Đáp án chính xác D. 42. Trả lời: Đáp án C Theo quy tắc cộng, ta có 5 + 27 = 32 cách chọn một …

Trong một lớp có 5 bạn nam và 27 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bạn nam làm lớp trưởng? Read More »

Scroll to Top