5 Đề thi thử THPT quốc gia Vật Lí cực hay có lời giải (Đề 2)

Hệ dao động có tần số riêng là f0 chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn có tần số là f. Tần số dao động cưỡng bức của hệ là

Câu hỏi: Hệ dao động có tần số riêng là f0 chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn có tần số là f. Tần số dao động cưỡng bức của hệ là A. f–f0 B. f0 C. f+f0 D. f Đáp án chính xác Trả lời: Chọn đáp án DTần số của dao động cưỡng …

Hệ dao động có tần số riêng là f0 chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn có tần số là f. Tần số dao động cưỡng bức của hệ là Read More »

Đàn ghita phát ra âm cơ bản có tần số f = 440 Hz. Họa âm bậc ba của âm trên có tần số

Câu hỏi: Đàn ghita phát ra âm cơ bản có tần số f = 440 Hz. Họa âm bậc ba của âm trên có tần số A. 220 Hz.                   B. 660 Hz.             C. 1320 Hz.                     Đáp án chính xác D. 880 Hz. Trả lời: Chọn đáp án CHọa âm bậc ba của đàn f3 = 3f0 = 1320 Hz. ====== …

Đàn ghita phát ra âm cơ bản có tần số f = 440 Hz. Họa âm bậc ba của âm trên có tần số Read More »

Trong động cơ không đồng bộ ba pha, tốc độ quay của rôto

Câu hỏi: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, tốc độ quay của rôto A. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường Đáp án chính xác B. lớn hơn tốc độ quay của từ trường C. có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tốc độ quay của từ trường D. bằng tốc độ …

Trong động cơ không đồng bộ ba pha, tốc độ quay của rôto Read More »

Quang phổ vạch phát xạ là hệ thống cách vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. Quang phổ vạch phát xạ được phát ra khi

Câu hỏi: Quang phổ vạch phát xạ là hệ thống cách vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. Quang phổ vạch phát xạ được phát ra khi A. nung nóng khối chất lỏng B. kích thích khối khí ở áp suất thấp phát sáng Đáp án chính xác C. nung nóng …

Quang phổ vạch phát xạ là hệ thống cách vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. Quang phổ vạch phát xạ được phát ra khi Read More »

Hiện tượng phát sáng nào sau đây không phải là hiện tượng quang – phát quang?

Câu hỏi: Hiện tượng phát sáng nào sau đây không phải là hiện tượng quang – phát quang? A. Đầu cọc chỉ giới hạn đường được sơn màu đỏ hoặc vàng B. Đèn ống thông dụng( đèn huỳnh quang) C. Viên dạ minh châu (ngọc phát sáng trong bóng tối) D. Con đom đóm Đáp …

Hiện tượng phát sáng nào sau đây không phải là hiện tượng quang – phát quang? Read More »

Cho khối lượng proton mp = 1,0073 u, của nơtron là mn = 1,0087 u và của hạt nhân He24  là mα = 4,0015u và 1uc2=931,5MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân He24 là

Câu hỏi: Cho khối lượng proton mp = 1,0073 u, của nơtron là mn = 1,0087 u và của hạt nhân He24  là mα = 4,0015u và 1uc2=931,5MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân He24 là A. 0,03 MeV.  B. 4,55.10-18J. C. 4,88.10-15 J. D. 28,41 MeV. Đáp án chính xác Trả lời: Chọn đáp án DNăng lượng liên kết của hạt nhân Elk=2.1,0073+2.1,0087−4,0015931,5=28,41 MeV ====== HOCVN.NET =====

Phương trình nào sau đây là phương trình của phóng xạ anpha?

Câu hỏi: Phương trình nào sau đây là phương trình của phóng xạ anpha? A. He +24Al1327→P +1530n01. B. C 611→e + 10B 511. C. C 614→e +−10N 714. D. Po 84210→He +24Pb82206. Đáp án chính xác Trả lời: Chọn đáp án DPhóng xạ anpha phải có hạt nhân anpha xuất hiện ở sản phẩm của phản ứng ====== HOCVN.NET =====

Một nguồn điện có suất điện động là ξ, công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là

Câu hỏi: Một nguồn điện có suất điện động là ξ, công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là A. A = qξ.  Đáp án chính xác B. q = Aξ.             C. ξ = qA.             D. A=q2ξ. Trả lời: Chọn đáp án ACông của …

Một nguồn điện có suất điện động là ξ, công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là Read More »

Có hai thanh kim loại bằng sắt, bề ngoài giống nhau. Khi đặt chúng gần nhau thì chúng hút nhau. Có kết luận gì về hai thanh đó

Câu hỏi: Có hai thanh kim loại bằng sắt, bề ngoài giống nhau. Khi đặt chúng gần nhau thì chúng hút nhau. Có kết luận gì về hai thanh đó A. Đó là hai thanh nam châm B. Một thanh là nam châm, thanh còn lại là thanh sắt C. Có thể là hai thanh …

Có hai thanh kim loại bằng sắt, bề ngoài giống nhau. Khi đặt chúng gần nhau thì chúng hút nhau. Có kết luận gì về hai thanh đó Read More »

Mắt không có tật là mắt

Câu hỏi: Mắt không có tật là mắt A. khi quan sát ở điểm cực viễn mắt phải điều tiết B. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trước màng lưới C. khi quan sát ở điểm cực cận mắt không phải điều tiết D. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên …

Mắt không có tật là mắt Read More »

Scroll to Top