25 đề thi thử Toán THPT Quốc gia có lời giải chi tiết (Đề 18)

Biết tập hợp điểm biểu diễn của số phức z là đường tròn tâm I3;0 , bán kính R=1, khi đó tập hợp điểm biểu diễn của số phức w=iz−1  là đường tròn có bán kính

Câu hỏi: Biết tập hợp điểm biểu diễn của số phức z là đường tròn tâm I3;0 , bán kính R=1, khi đó tập hợp điểm biểu diễn của số phức w=iz−1  là đường tròn có bán kính A. r=19 B. r=13 Đáp án chính xác C. r=133 D. r=3 Trả lời: Chọn B ====== HOCVN.NET =====

BiếtI=∫03xln2x+1dx=358lna−bc , trong đó a,b,c là các số nguyên dương và bc  là phân số tối giản. Tính S=a−b+c .

Câu hỏi: BiếtI=∫03xln2x+1dx=358lna−bc , trong đó a,b,c là các số nguyên dương và bc  là phân số tối giản. Tính S=a−b+c . A. S=−6 B. S=6 Đáp án chính xác C. S=7 D. S=12 Trả lời: Chọn B ====== HOCVN.NET =====

Cho hàm số y=f(x). Hàm số y-f'(x) có bảng biến thiên như sau Bất phương trình ex≥m−fx  có nghiệm thuộc4;9  khi và chỉ khi

Câu hỏi: Cho hàm số y=f(x). Hàm số y-f'(x) có bảng biến thiên như sau Bất phương trình ex≥m−fx  có nghiệm thuộc4;9  khi và chỉ khi A. m<f2+e2 B. m≤f2+e2 C. m≥f9+e3 D. m≤f9+e3 Đáp án chính xác Trả lời: Chọn D ====== HOCVN.NET =====

Trong các khối trụ có cùng thể tích, khối trụ có chiều cao h và bán kính đáy R thỏa mãn điều kiện nào sau đây thì có diện tích toàn phần nhỏ nhất?

Câu hỏi: Trong các khối trụ có cùng thể tích, khối trụ có chiều cao h và bán kính đáy R thỏa mãn điều kiện nào sau đây thì có diện tích toàn phần nhỏ nhất? A. h=3R B. h=2R Đáp án chính xác C. R=2h D. R= 3h Trả lời: Chọn B ====== HOCVN.NET =====

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A1;4;5,B3;4;0,C2;−1;0  và mặt phẳng P:3x−3y−2z−12=0 . Gọi Ma;b;c  thuộc (P) sao cho MA2+MB2+3MC2  đạt giá trị nhỏ nhất. Tổng a+b+c  bằng

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A1;4;5,B3;4;0,C2;−1;0  và mặt phẳng P:3x−3y−2z−12=0 . Gọi Ma;b;c  thuộc (P) sao cho MA2+MB2+3MC2  đạt giá trị nhỏ nhất. Tổng a+b+c  bằng A.3 Đáp án chính xác B. 2 C. -2 D. -3 Trả lời: Chọn A ====== HOCVN.NET =====

Số phức z=a+bia,b∈ℝ  thỏa mãn z−2=z  và z+1z¯−i  là số thực. Giá trị của biểu thứcS=a+2b  bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: Số phức z=a+bia,b∈ℝ  thỏa mãn z−2=z  và z+1z¯−i  là số thực. Giá trị của biểu thứcS=a+2b  bằng bao nhiêu? A. S=-1 B. S=1 C. S=0 D. S=-3 Đáp án chính xác Trả lời: Chọn D ====== HOCVN.NET =====

Cho hàm số y=fx  liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ.Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình f2log2x=m  có nghiệm duy nhất trên 12;2 ?

Câu hỏi: Cho hàm số y=fx  liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ.Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình f2log2x=m  có nghiệm duy nhất trên 12;2 ? A. 9 B. 6 Đáp án chính xác C. 5 D. 4 Trả lời: Chọn B ====== HOCVN.NET =====

Lãi suất gửi tiền tiết kiệm của các ngân hàng trong thời gian qua liên tục thay đổi. Bác Mạnh gửi vào một ngân hàng số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 0,7%/ tháng. Sau 6 tháng gửi tiền, lãi suất tăng lên 0,9%/ tháng. Đến tháng thứ 10 sau khi gửi tiền, lãi suất giảm xuống 0,6%/ tháng và giữ ổn định. Biết rằng nếu bác Mạnh không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (ta gọi đó là lãi kép). Sau một năm gửi tiền, bác Mạnh rút được số tiền là bao nhiêu? (biết trong khoảng thời gian này bác Mạnh không rút tiền ra).

Câu hỏi: Lãi suất gửi tiền tiết kiệm của các ngân hàng trong thời gian qua liên tục thay đổi. Bác Mạnh gửi vào một ngân hàng số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 0,7%/ tháng. Sau 6 tháng gửi tiền, lãi suất tăng lên 0,9%/ tháng. Đến tháng thứ 10 sau khi gửi …

Lãi suất gửi tiền tiết kiệm của các ngân hàng trong thời gian qua liên tục thay đổi. Bác Mạnh gửi vào một ngân hàng số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 0,7%/ tháng. Sau 6 tháng gửi tiền, lãi suất tăng lên 0,9%/ tháng. Đến tháng thứ 10 sau khi gửi tiền, lãi suất giảm xuống 0,6%/ tháng và giữ ổn định. Biết rằng nếu bác Mạnh không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (ta gọi đó là lãi kép). Sau một năm gửi tiền, bác Mạnh rút được số tiền là bao nhiêu? (biết trong khoảng thời gian này bác Mạnh không rút tiền ra). Read More »

Một chi tiết máy bằng thép dạng khối tròn xoay có thiết diện đi qua trục là phần tô đậm như hình vẽ. Biết giá thép là 15000 đồng/kg, khối lượng riêng của thép là 7850 kg/m3. Cho AB=10dm;AD=4dm;EF=2dm . Hỏi chi phí vật liệu để làm thành sản phẩm đó gần với số tiền nào sau đây nhất?

Câu hỏi: Một chi tiết máy bằng thép dạng khối tròn xoay có thiết diện đi qua trục là phần tô đậm như hình vẽ. Biết giá thép là 15000 đồng/kg, khối lượng riêng của thép là 7850 kg/m3. Cho AB=10dm;AD=4dm;EF=2dm . Hỏi chi phí vật liệu để làm thành sản phẩm đó gần với …

Một chi tiết máy bằng thép dạng khối tròn xoay có thiết diện đi qua trục là phần tô đậm như hình vẽ. Biết giá thép là 15000 đồng/kg, khối lượng riêng của thép là 7850 kg/m3. Cho AB=10dm;AD=4dm;EF=2dm . Hỏi chi phí vật liệu để làm thành sản phẩm đó gần với số tiền nào sau đây nhất? Read More »

Scroll to Top