25 đề thi thử Toán THPT Quốc gia có lời giải chi tiết (Đề 1)

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng P:2x−y+5z−3=0. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của P ?

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng P:2x−y+5z−3=0. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của P ? A.n3→=2;5;−3. B.n4→=2;1;5. C.n1→=2;−1;5. Đáp án chính xác D.n2→=−1;5;−3. Trả lời: Đáp án C Một vectơ pháp tuyến của  P là: n→=2;−1;5. ====== HOCVN.NET =====

Cho hàm số y=fx  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y=fx  là:

Câu hỏi: Cho hàm số y=fx  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y=fx  là: A. y=x4+1. B. y=−x4+2x. C. y=xx2+1. Đáp án chính xác D. y=x. Trả lời: Đáp án C Dựa vào hình vẽ ta thấy đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ nên loại đáp án A. Tập xác định của hàm số …

Cho hàm số y=fx  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y=fx  là: Read More »

Một quả bóng tiêu chuẩn được bơm hơi với áp suất trong khoảng 8,5 – 15,6 Psi (Psi: đơn vị đo áp suất thường dùng ở Mỹ). Lúc đầu quả bóng được bơm hơi 90% áp suất tối đa (15,6 Psi) sau mỗi ngày áp suất hơi trong quả bóng giảm đi 1,5% so với ngày trước đó. Hỏi sau tối đa bao nhiêu ngày phải bơm lại bóng để đạt tiêu chuẩn quy định?

Câu hỏi: Một quả bóng tiêu chuẩn được bơm hơi với áp suất trong khoảng 8,5 – 15,6 Psi (Psi: đơn vị đo áp suất thường dùng ở Mỹ). Lúc đầu quả bóng được bơm hơi 90% áp suất tối đa (15,6 Psi) sau mỗi ngày áp suất hơi trong quả bóng giảm đi 1,5% …

Một quả bóng tiêu chuẩn được bơm hơi với áp suất trong khoảng 8,5 – 15,6 Psi (Psi: đơn vị đo áp suất thường dùng ở Mỹ). Lúc đầu quả bóng được bơm hơi 90% áp suất tối đa (15,6 Psi) sau mỗi ngày áp suất hơi trong quả bóng giảm đi 1,5% so với ngày trước đó. Hỏi sau tối đa bao nhiêu ngày phải bơm lại bóng để đạt tiêu chuẩn quy định? Read More »

Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d  có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu hỏi: Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d  có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. a<0,b>0,c>0,d>0. B. a<0,b<0,c=0,d>0. C. a>0,b<0,c>0,d>0. D. a<0,b>0,c=0,d>0. Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D Từ hình dáng đồ thị ta suy ra hệ số a<0,d>0. Ta có: y‘=3ax2+2bx+c. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x=0 nên y‘0=0⇒c=0. Khi …

Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d  có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Read More »

Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm A(2;1;-1),B(-1;0;4),C_0;-2;-1) . Phương trình mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng BC là:

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm A(2;1;-1),B(-1;0;4),C_0;-2;-1) . Phương trình mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng BC là: A. x−2y−5z+5=0. B. x+2y+5z−5=0. C. x−2y−5=0. D. x−2y−5z−5=0. Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D Mặt phẳng (P) đi qua A2;1;−1 và vuông góc với đường thẳng BC nên nhận BC→=1;−2;−5 làm vectơ …

Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm A(2;1;-1),B(-1;0;4),C_0;-2;-1) . Phương trình mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng BC là: Read More »

Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh để tham gia vệ sinh công cộng?

Câu hỏi: Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh để tham gia vệ sinh công cộng? A. 9880. Đáp án chính xác B. 59280. C. 2300.  D. 455. Trả lời: Đáp án A Nhóm học sinh 3 người được chọn (không …

Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh để tham gia vệ sinh công cộng? Read More »

Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M(2;3;4) trên trục Oz là:

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M(2;3;4) trên trục Oz là: A. N0;3;4. B. P2;0;4. C. Q2;0;0. D.E0;0;4. Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D Hình chiếu của một điểm Mx;y;z bất kỳ trên trục Oz luôn có tọa độ là 0;0;z. ====== HOCVN.NET =====

Scroll to Top