10 đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 môn Vật Lí có lời giải chi tiết (Phần 2 – đề 10)

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại là:

Câu hỏi: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để cường độ dòng điện …

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại là: Read More »

Đèn LED hiện nay được sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất phát sáng cao. Nguyên tắc hoạt động của đèn LED dựa trên hiện tượng:

Câu hỏi: Đèn LED hiện nay được sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất phát sáng cao. Nguyên tắc hoạt động của đèn LED dựa trên hiện tượng: A. điện – phát quang Đáp án chính xác B. hóa – phát quang C. nhiệt – phát quang D. quang – phát quang.   Trả lời: Chọn đáp án ALời …

Đèn LED hiện nay được sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất phát sáng cao. Nguyên tắc hoạt động của đèn LED dựa trên hiện tượng: Read More »

Tách ra một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước của một bể bơi. Chùm sáng này đi vào trong nước tạo ra ở đáy bể một dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Đây là hiện tượng:

Câu hỏi: Tách ra một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước của một bể bơi. Chùm sáng này đi vào trong nước tạo ra ở đáy bể một dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Đây là hiện tượng: A. giao thoa ánh sáng B. nhiễu xạ ánh sáng C. tán sắc …

Tách ra một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước của một bể bơi. Chùm sáng này đi vào trong nước tạo ra ở đáy bể một dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Đây là hiện tượng: Read More »

Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu hỏi: Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai? A. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc B. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất. C. Sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là sóng …

Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai? Read More »

Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, biến điệu sóng điện từ là

Câu hỏi: Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, biến điệu sóng điện từ là A. Biến đổi sóng điện từ thành sóng cơ. B. Trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao. Đáp án chính xác C. Làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống. D. Tách …

Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, biến điệu sóng điện từ là Read More »

Vật sáng AB qua thấu kình phân kỳ tiêu cự 30 cm cho ảnh ảo cách thấu kính 15 cm. Vị trí vật cách thấu kính

Câu hỏi: Vật sáng AB qua thấu kình phân kỳ tiêu cự 30 cm cho ảnh ảo cách thấu kính 15 cm. Vị trí vật cách thấu kính A. 20 cm B. 1 cm C. 30 cm Đáp án chính xác D. 10 cm Trả lời: ====== HOCVN.NET =====

Giới hạn quang điện của đồng là 0,30μm. Trong chân không, chiểu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ vào bề mặt tấm đồng. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ có giá trị là:

Câu hỏi: Giới hạn quang điện của đồng là 0,30μm. Trong chân không, chiểu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ vào bề mặt tấm đồng. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ có giá trị là: A. 0,40μm Đáp án chính xác B. 0,20μm C. 0,25μm D. 0,10μm Trả lời: ====== HOCVN.NET =====

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban dầu lần lượt là A1, φ1 và A2, φ2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có pha ban đầu φ được tính theo công thức:

Câu hỏi: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban dầu lần lượt là A1, φ1 và A2, φ2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có pha ban đầu φ được tính theo công thức: A. tan φ=A1cosφ1+A2cosφ2A1sinφ1+A2sinφ2 B. tan φ=A1sinφ1+A2sinφ2A1cosφ1–A2cosφ2 C. tan φ=A1sinφ1+A2sinφ2A1cosφ1+A2cosφ2 Đáp án chính xác D. tan φ=A1sinφ1–A2sinφ2A1cosφ1+A2cosφ2 Trả lời: ====== HOCVN.NET =====

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương B. Dòng diện là dòng các diện tích dịch chuyền có hướng C. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện và …

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Read More »

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Câu hỏi: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng A. Góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới B. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng Đáp án chính xác C. Góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới D. Góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới Trả lời: ====== HOCVN.NET =====

Scroll to Top