Số thích hợp viết vào chỗ chấm : 12 giờ = ……….. phút là số nào ?A.15B.30C.45


Câu hỏi:

Số đoạn thẳng có ở hình vẽ sau là bao nhiêu?A. 12B. 9C. 20D. 10

Trả lời:

Các đoạn thẳng gồm: MR, MQ, MP, MN, NP, NQ, NR, PQ, PR, QRChọn D.10

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *