Số “Tám mươi nghìn không trăm hai mươi tư” viết là:A. 800 204B. 80 024C. 80 240D. 800 024Câu hỏi: Số “Tám mươi nghìn không trăm hai mươi tư” viết là:A. 800 204B. 80 024C. 80 240D. 800 024 Trả lời: Chọn B. 80 024 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *