(SGK) Viết trang 91 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Viết trang 91

Câu 1 trang 91 sgk Tiếng Việt lớp 2: Nghe – viết : 

Trả lời: 

Nhím nâu kết bạn

Viết trang 91

Chú ý: 

– Quan sát các dấu câu trong đoạn văn. 

– Viết hoa chữ cái đầu tên bài, viết hoa chữ đầu câu, viết hoa các chữ sau dấu chấm. 

– Viết những tiếng khó hoặc tiếng dễ viết sai: trắng, giữa, giá,…  

Câu 2 trang 91 sgk Tiếng Việt lớp 2: Chọn g hoặc gh thay cho ô vuông: 

Viết trang 91

Trả lời: 

Đáp án: gặp bạn, Góp thành, quả gấc, gặp được, ghé vào. 

Câu 3 trang 91 sgk Tiếng Việt lớp 2: Chọn a hoặc b 

a. Tìm từ có tiếng chứa iu hoặc ưu 

b. Tìm từ có tiếng chứa iên hoặc iêng. 

Trả lời: 

a. 

+ ríu rít, nâng niu, buồn thiu, cái rìu, bĩu môi, khẳng khiu, nặng trĩu, dễ chịu,…

+ lưu luyến, bưu thiếp, cứu giúp, hạt lựu, mưu trí, sưu tầm, tựu trường, … 

b. 

+ mái hiên, cô tiên, tiến bộ, cửa biển, con kiến, … 

+ chao liệng, ngả nghiêng, siêng năng, lười biếng, … 

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *