(SGK) Viết trang 83, 84 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Viết trang 83, 84

Câu 1 trang 83 sgk Tiếng Việt lớp 2: Nghe – viết : Tớ nhớ cậu. 

Trả lời: 

Viết trang 83 - 84

Chú ý: 

– Quan sát các dấu câu trong đoạn văn. 

– Viết hoa chữ cái đầu tên bài, viết hoa chữ đầu câu, viết hoa các chữ sau dấu chấm. 

– Viết những tiếng khó hoặc tiếng dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương: chuyển, sang, rủ, rừng, buồn,… 

Câu 2 trang 83 sgk Tiếng Việt lớp 2: Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k gọi tên mỗi con vật trong hình. 

Viết trang 83 - 84

Trả lời: 

Cua, công, kì đà, kiến. 

Câu 3 trang 84 sgk Tiếng Việt lớp 2: Chọn a hoặc b. 

a. Chọn tiếng chứa chứa iêu hoặc ươu thay cho ô vuông. 

(hươu, nhiều, khướu)

Viết trang 83 - 84

b. Tìm từ ngữ có tiếng chứ en hoặc eng. 

Trả lời: 

a. Sóc hái rất nhiều hoa để tặng bạn bè. Nó tặng hươu cao cổ một bó hoa thiên điểu rực rỡ. Còn chim khướu và chim liếu điếu được sóc tặng một bó hoa bồ công anh nhẹ như bông. 

b. 

dế mèn,

thẹn thùng, 

bẽn lẽn, 

xen kẽ, 

len lỏi, 

xà beng, 

leng keng, 

cái xẻng, 

quên béng…. 

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *