(SGK) Viết trang 59 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Cánh diều


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Viết trang 59

Câu 1 SGK Tiếng Việt 1 – Tập 1 trang 59Nghe-viết: Cô giáo lớp em.

Trả lời

Học sinh thực hành viết bài văn.

Câu 2 SGK Tiếng Việt 1 – Tập 1 trang 59Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

 Viết trang 59

Trả lời

a. Chữ ch hay tr?

Hôm nay trời nắng chang chang

Mèo con đi học chẳng mang thứ gì

Chỉ mang một cái bút chì

Cad mang một mẩu bánh mì con con

Phan Thị Vàng Anh

b. Vần iên hay iêng

Chẳng nhìn thấy ve đâu

Chỉ râm ran tiếng hát

Dàn đồng ca mùa hạ

Diễn trong lá suốt ngày

Mặt đất tràn tiếng nhạc

Dậy nghe nào, mầm cây

Nguyễn Minh Nguyên

Câu 3 SGK Tiếng Việt 1 – Tập 1 trang 59Tập viết

Viết trang 59

Trả lời

Học sinh tập viết vào vở.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *