(SGK) Viết trang 33 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Viết trang 33

Câu 1 trang 33 sgk Tiếng Việt lớp 2: Viết chữ hoa C

Viết trang 33

Trả lời: 

– Cách viết: 

+ Từ điểm đặt bút ở giao điểm đường kẻ ngang 6 và đường kẻ dọc 3 vòng xuống đến 2,5 ô vuông rồi vòng lên gặp đường kẻ ngang 6 và tiếp tục lượn xuống giống nét cong trái đến sát đường kẻ ngang 1, tiếp tục vòng đến đường kẻ ngang 3 và lượn xuống. Điểm kết thúc nằm trên đường kẻ ngang 2 và khoảng giữa hai đường kẻ dọc 3 và 4. 

Câu 2 trang 33 sgk Tiếng Việt lớp 2: Viết ứng dụng: Có công mài sắt, có ngày nên kim.  

Trả lời: 

– Viết chữ hoa C đầu câu, cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường, khoảng cách giữa các tiếng trong câu, vị trí đặt dấu phẩy để ngăn cách các vế trong câu và dấu chấm cuối câu. 

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *