(SGK) Viết trang 17 Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Viết trang 17

Câu 1 trang 17 sgk Tiếng Việt lớp 2: Viết chữ hoa: R

Viết trang 17

Trả lời: 

– Quan sát chữ hoa R: cỡ vừa cao 5 li, chữ cỡ nhỏ cao 2,5 li. Gồm 2 nét: nét 1 giống nét 1 của chữ viết hoa B và chữ viết hoa P. Nét 2 là kết hợp của 2 nét cơ bản: nét cong trên và nét móc ngược phải nối liền với nhau tạo vong xoắn ở giữa. 

– Quy trình viết: 

+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 6, hơi lượn bút sang trái viết nét móc ngược trái (đầu móc cong vào phía trong), dừng bút trên đường kẻ 2. 

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đường kẻ 5 (bên trái nét móc) viết nét cong trên, cuối nét lượn vào giữa thân chữ taoh đường xoắn nhỏ giữa đường kẻ 3 và 4 rồi viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút trên đường kẻ 2. 

Câu 2 trang 17 sgk Tiếng Việt lớp 2: Viết ứng dụng: Rừng cây vươn mình đón nắng mai.  

Trả lời: 

– Viết chữ hoa R đầu câu, chú ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các tiếng trong câu, vị trí đặt dấu chấm cuối câu. 

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *