(SGK) Viết trang 13, 14 Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Viết trang 13, 14

Câu 1 trang 13 sgk Tiếng Việt lớp 2: Nghe – viết: Mùa nước nổi (từ Đồng ruộng đến đồng sâu) 

Trả lời: 

Mùa nước nổi

Đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ như biết giữ lại hạt phù sa ở quanh mình, nước lại trong dần. Ngồi trong nhà, ta thấy cả những đàn cá ròng ròng, từng đàn, từng đàn theo cá mẹ xuôi theo dòng nước, vào tận đồng sâu. 

Chú ý: Viết hoa chữ cái đầu câu, kết thúc câu có dấu chấm. Tập viết ra nháp những chữ dễ viết sai chính tả: ruộng, sa, ròng, trong, xuôi, sâu, … 

Câu 2 trang 13 sgk Tiếng Việt lớp 2: Tìm tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k 

Viết trang 13 - 14

Trả lời: 

Cầu/ cây cầu. 

Cá/ con cá.

Kiến/ con kiến.

Câu 3 trang 14 sgk Tiếng Việt lớp 2: Chọn a hoặc b: 

a. Chọn ch hoặc tr thay cho ô vuông. 

Viết trang 13 - 14

b. Tìm từ ngữ có tiếng chứa ac hoặc at. 

Mẫu: ac: củ lạc, at: hạt cát. 

Trả lời: 

a. cây tre, che mưa; chải tóc, trải nghiệm; quả chanh, bức tranh. 

b. ac: sa mạc, con hạc, ác liệt, sạc điện, … 

at: hát ca, mát mẻ, khát nước, bát đũa, …

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *