(SGK) Viết trang 102 Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Viết trang 102

Câu 1 trang 102 sgk Tiếng Việt lớp 2: Viết chữ hoa: Q

Viết trang 102 tập 2

Trả lời: 

– Quan sát chữ hoa Q (kiểu 2): cỡ vừa cao 5 li, chữ cỡ nhỏ cao 2,5 li. Gồm 3 nét: cong trên, cong phải và lượn ngang.  

– Quy trình viết: Đặt bút trên đường kẻ 4 và đường kẻ 5, viết nét cong trên (nhỏ) đến đường kẻ 6, viết tiếp nét cong phải (to) xuống tới đường kẻ 1 thì lượn vòng trở lại viết nét lượn ngang từ trái sang phải (cắt ngang nét cong phải), tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ, dừng bút ở đường kẻ 2. 

Câu 2 trang 102 sgk Tiếng Việt lớp 2: Viết ứng dụng: Trần Quốc Toản là người anh hùng nhỏ tuổi. 

Trả lời: 

– Viết chữ hoa T, Q, chú ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các tiếng trong câu, vị trí đặt dấu chấm cuối câu. 

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *