(SGK) Viết trang 10 Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Viết trang 10

Câu 1 trang 10 sgk Tiếng Việt lớp 2: Viết chữ hoa: Q

Viết trang 10

Trả lời: 

– Quan sát chữ viết hoa Q : 

+ Độ cao: cỡ vừa 5 li, cỡ nhỏ 2,5 li. 

+ Gồm 2 nét: nét 1 gần giống chữ O, nét 2 là nét lượn ngang, giống như một dấu ngã lớn. 

– Cách viết: 

+ Nét 1: đặt bút ở đường kẻ ngang 6 viết nét cong kín, phần cuối lượn vào trong bụng chữ. Dừng bút ở phía trên đường kẻ 4.  

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút xuống gần đường kẻ 2, viết nét lượn ngang từ trong lòng chữ ra ngoài. Dừng bút ở trên đường kẻ 2.  

Câu 2 trang 10 sgk Tiếng Việt lớp 2: Viết ứng dụng: Quê hương em có đồng lúa xanh. 

Trả lời: 

– Cách viết: 

+ Viết chữ Q, h, l, g cao 2,5 li. 

+ Chữ đ cao 2 li. 

+ Các chữ còn lại cao 1 li. 

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *