(SGK) Thương ông trang 126, 127 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Thương ông trang 126, 127

* Khởi động: 

Câu hỏi trang 126 sgk Tiếng Việt lớp 2: Kể những việc em làm khiến người thân vui.

Trả lời: 

Giúp mẹ quét nhà, trông em. 

Đấm lưng giúp ông, nặn gối cho bà đỡ đau. ….

* Đọc văn bản: 

Thương ông

Thương ông trang 126 - 127

* Trả lời câu hỏi: 

Câu 1 trang 127 sgk Tiếng Việt lớp 2: Ông của Việt bị làm sao?

Trả lời: 

Ông của Việt bị đau chân, bước lên thềm nhà rất khó khăn. 

Câu 2 trang 127 sgk Tiếng Việt lớp 2: Khi thấy ông đau, Việt đã làm gì để để giúp ông?

a. Việt lại gần động viên ông.

b. Việt để ông vịn vào vai mình rồi để ông đứng lên.

c. Việt âu yếm nắm lấy tay ông.

Trả lời: 

Đáp án b. Việt để ông vịn vào vai mình rồi để ông đứng lên.

Câu 3 trang 127 sgk Tiếng Việt lớp 2: Theo ông, vì sao Việt tuy bé mà khỏe? 

Trả lời: 

Vì Việt thương ông. 

* Luyện tập theo văn bản đọc: 

Câu 1 trang 127 sgk Tiếng Việt lớp 2: Từ ngữ nào dưới đây thể hiện dáng vẻ của Việt:

Thương ông trang 126 - 127

Đáp án : 

Lon ton, âu yếm, nhanh nhảu. 

Câu 2 trang 127 sgk Tiếng Việt lớp 2: Đọc những câu thể hiện lời khen của ông dành cho Việt.

Trả lời: 

Hoan hô thằng bé 

Bé thế mà khỏe 

Vì nó thương ông. 

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *