(SGK) Ôn tập Tiết 5 – 6 trang 139 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Ôn tập Tiết 5 – 6 trang 139

Câu 6 trang 139 sgk Tiếng Việt lớp 2: Dựa vào tranh, tìm từ ngữ: 

a. Chỉ người, chỉ vật. 

b. Chỉ hoạt động. 

Tiết 5 - 6 trang 139

Trả lời: 

a. Chỉ người, chỉ vật: người bán cây cảnh, người mua cành đào, người phụ nữ, người đàn ông, trẻ em, người nặn đồ chơi, bạn nam, bạn nữ,…  cành đào, chậu quất, đèn lồng, cái túi, đồ chơi,…

b. Chỉ hoạt động: bán hàng, mua hàng, nặn đồ chơi, xem, đi chợ, đi chơi,… 

Câu 7 trang 139 sgk Tiếng Việt lớp 2: Nói 2-3 câu về một nhân vật trong tranh ở mục 6. 

Trả lời: 

– Đây là người bán cây cảnh. Bác ấy đang mời mọi người mua cây. Bác ấy tươi cười chào đón mọi người. 

– Đây là bác bán đồ chơi cho trẻ em. Bác ấy đang nặn đồ chơi. Bác nặn đồ chơi rất đẹp nên các bạn nhỏ xúm quanh để xem. 

Câu 8 trang 139 sgk Tiếng Việt lớp 2: Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than thay cho ô vuông: 

Tiết 5 - 6 trang 139

Trả lời: 

Chị: – Em đang viết gì đấy? 

Em: – Em đang viết thư cho em. 

Chị: – Hay đấy! Trong thư nói gì? 

Em: – Ngày mai, nhận được thư em mới biết. 

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *