(SGK) Kể chuyện đã học Một ngày hoài phí trang 19 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Cánh diều


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Kể chuyện đã học Một ngày hoài phí trang 19 

Câu 1 SGK Tiếng Việt lớp 2 – Tập 1 trang 19: Kể lại từng đoạn của câu chuyện Một ngày hoài phí.

a) Đoạn 1:

– Mẹ dặn cậu con trai ở nhà làm gì?

– Ở nhà cậu bé làm những gì?

b) Đoạn 2

– Mẹ dẫn cậu bé đi những đâu, để làm gì?

– Ở mỗi nơi, cậu bé thấy gì?

Trả lời

a) Đoạn 1:

Người mẹ đánh thức cậu con trai dậy và dặn cậu ở nhà hãy trồng một cái cây và đọc một quyển sách. Mẹ đi rồi, cậu bé lại nằm xuống ngủ tiếp. Đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Cậu định làm việc nhưng lại nghĩ ” Mình còn cả một ngày cơ mà”. Rồi cậu tiếp tục dạo chơi và quên mất lời mẹ dặn.

b) Đoạn 2:

Người mẹ đã dẫn cậu theo để xem hôm nay mọi người đã làm được những gì. Mẹ dẫn cậu đến bên một đống thóc lớn, cậu thấy cô lái máy gặt đập đã làm việc suốt ngày để gặt lúa về. Mẹ dẫn cậu đến thư viện, cậu thấy giá lớn đầy sách mà mọi người đã đọc trong ngày hôm nay. Lúc đó, cậu bé mới hiểu mình đã để trôi qua một ngày hoài phí.

Câu 2 SGK Tiếng Việt lớp 2 – Tập 1 trang 19: Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Trả lời

Người mẹ đánh thức cậu con trai dậy và dặn cậu ở nhà hãy trồng một cái cây và đọc một quyển sách. Mẹ đi rồi, cậu bé lại nằm xuống ngủ tiếp. Đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Cậu định làm việc nhưng lại nghĩ ” Mình còn cả một ngày cơ mà”. Rồi cậu tiếp tục dạo chơi và quên mất lời mẹ dặn. 

Người mẹ trở về thấy con trai chưa làm được gì đã dẫn cậu theo để xem hôm nay mọi người đã làm được những gì. Mẹ dẫn cậu đến bên một đống thóc lớn, cậu thấy cô lái máy gặt đập đã làm việc suốt ngày để gặt lúa về. Mẹ dẫn cậu đến thư viện, cậu thấy giá lớn đầy sách mà mọi người đã đọc trong ngày hôm nay. Lúc đó, cậu bé mới hiểu mình đã để trôi qua một ngày hoài phí.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *