(SGK) Kể chuyện Bà cháu trang 125 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Kết nối tri thức


Tailieumoi sưu tầm và biên soạn giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Kể chuyện Bà cháu trang 125 chi tiết Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Kể chuyện Bà cháu trang 125

Câu 1 trang 125 sgk Tiếng Việt lớp 2: Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh. 

Kể chuyện Bà cháu trang 125

Trả lời: 

Tranh 1: Cảnh nhà ba bà cháu, nhà tranh vách đất nghèo khổ, cô tiên cho 2 anh em một cái gì đó (một hạt đào). 

Tranh 2: Bà mất, 2 anh em bên mộ bà, có cây đào sai quả (các quả lóng cánh như vàng bạc) bên cạnh. 

Tranh 3: Ngôi nhà của 2 anh em đã khang trang hơn nhưng hai anh em vẫn rất buồn. 

Tranh 4: Bà trở về với hai anh em; nhà lại nghèo như xưa nhưng gương mặt của ba bà cháu rất rạng rỡ. 

Câu 2 trang 125 sgk Tiếng Việt lớp 2: Nghe kể chuyện. 

Trả lời: 

Kể chuyện Bà cháu trang 125

Câu 3 trang 125 sgk Tiếng Việt lớp 2: Chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh. 

Trả lời: 

Có ba bà cháu sống nghèo khổ nhưng vui vẻ. Một hôm cô tiên đi ngang qua cho 2 anh em một hạt đào dặn khi nào bà mất thì reo bên mộ bà. Bà mất, 2 anh em bên mộ bà, gieo hạt cô tiên cho bỗng hiện lên một cây đào sai quả, các quả lóng cánh như vàng bạc. Ngôi nhà của 2 anh em đã khang trang hơn nhưng hai anh em vẫn rất buồn. Cô tiên hiện lên, 2 em xin được bà sống lại. Bà trở về với hai anh em; nhà lại nghèo như xưa nhưng gương mặt của ba bà cháu rất rạng rỡ. 

* Vận dụng: 

Câu hỏi trang 125 sgk Tiếng Việt lớp 2: Kể cho người thân nghe câu chuyện Bà cháu. 

 Trả lời: 

Ngày xưa có ba bà cháu sống nghèo khổ nhưng vui vẻ. Một hôm cô tiên đi ngang qua cho 2 anh em một hạt đào dặn khi nào bà mất thì reo bên mộ bà. Bà mất, 2 anh em bên mộ bà, gieo hạt cô tiên cho bỗng hiện lên một cây đào sai quả, các quả lóng cánh như vàng bạc. Nhưng vàng bạc châu báu không thể nào thay thế được tình thương ấm áp của bà. Ngôi nhà của 2 anh em đã khang trang hơn nhưng hai anh em vẫn rất buồn. Cô tiên hiện lên, 2 em xin được bà sống lại. Bà trở về với hai anh em hiếu thảo; nhà lại nghèo như xưa nhưng gương mặt của ba bà cháu rất rạng rỡ. 

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *