(SGK) Giải SGK Toán lớp 4 trang 95, 96 Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) | Cánh diều


Giải bài tập Toán lớp 4 trang 95, 96 Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 trang 95

Giải Toán lớp 4 trang 95 Bài 1:

Toán lớp 4 trang 95 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 95 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Giải Toán lớp 4 trang 96

Giải Toán lớp 4 trang 96 Bài 2: Một bác thợ may đính khuy vào áo sơ mi nam dài tay, mỗi chiếc áo có 13 cái khuy. Bác thợ may có 104 cái khuy. Hỏi bác đính được vào bao nhiêu chiếc áo?

Lời giải:

Bác đính được vào số chiếc áo là:

104 : 13 = 8 (chiếc áo)

Giải Toán lớp 4 trang 96 Bài 3: Tìm các tấm thẻ viết phép chia có thương lớn hơn 5.

Toán lớp 4 trang 96 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Ta có:

219 : 44 = 4 (dư 43)

358 : 72 = 4 (dư 70)

280 : 33 = 8 (dư 16)

92 : 18 = 5 (dư 2)

288 : 36 = 8

232 : 29 = 8

Vậy có 3 tấm thẻ viết phép chia có thương lớn hơn 5 là: 280 : 33, 288 : 36, 232 : 29

Giải Toán lớp 4 trang 96 Bài 4: Một trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học có 252 học sinh, nhà trường thành lập các nhóm tự quản giữ gìn vệ sinh môi trường, mỗi nhóm có 28 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu nhóm?

Toán lớp 4 trang 96 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Trường học có số nhóm là:

252 : 28 = 9 (nhóm)

Đáp số: 9 nhóm

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *