(SGK) Giải SGK Toán lớp 4 trang 94, 95, 96, 97 Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc | Kết nối tri thức


Giải bài tập Toán lớp 4 trang 94, 95, 96, 97 Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc

Toán lớp 4 trang 94, 95 Hoạt động

Giải Toán lớp 4 trang 94

Giải Toán lớp 4 trang 94 Bài 1: Trước tiên, để đặt được 2 que gỗ vuông góc với nhau, Rô-bốt hướng dẫn các bạn cách vẽ hai đường thẳng vuông góc.

a) Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.

Ta có thể vẽ như sau:

Bước 1: Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng AB và cạnh góc vuông thứ hai gặp điểm H.

Toán lớp 4 trang 94 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Bước 2: Vạch một đường thẳng theo cạnh góc vuông thứ hai của ê ke, ta được đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng AB.

Toán lớp 4 trang 94 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

b) Vẽ đường thẳng HK đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng CD cho trước trong từng trường hợp sau:

Toán lớp 4 trang 94 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 94 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Giải Toán lớp 4 trang 95

Giải Toán lớp 4 trang 95 Bài 2:

a) Sử dụng hình ảnh vừa vẽ và một số dụng cụ (que gỗ, keo dán, dây) để tạo khung tranh đơn giản.

Toán lớp 4 trang 95 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Toán lớp 4 trang 95 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

b) Hãy cùng sáng tạo và trng tria cho những khung tranh của chúng mình nhé!

Toán lớp 4 trang 95 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Học sinh tự thực hiện.

Toán lớp 4 trang 96, 97 Hoạt động

Giải Toán lớp 4 trang 96

Giải Toán lớp 4 trang 96 Bài 1: Trước tiên Rô-bốt cùng các bạn vẽ một số cặp đường thẳng vuông góc để ôn tập kiến thức đã học.

Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng AB.

Toán lớp 4 trang 96 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 96 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Giải Toán lớp 4 trang 96 Bài 2: Sau đó, Rô-bốt hướng dẫn các bạn vẽ bản thiết kế con diều trên giấy báo. Trước khi vẽ, Rô-bốt lưu ý rằng mỗi bạn có thể tự điều chỉnh kích thước tuỳ theo kích thước của tờ giấy.

Toán lớp 4 trang 96 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Học sinh tự thực hiện theo các bước.

Giải Toán lớp 4 trang 97

Giải Toán lớp 4 trang 97 Bài 3: Và phần hấp dẫn của dự án, Rô-bốt hướng dẫn các bạn làm diều từ những vật liệu đã chuẩn bị sẵn: 2 thanh tre (dài, ngắn khác nhau), 1 tờ giấy báo, cuộn dây, keo dán, kéo.

Toán lớp 4 trang 97 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Học sinh tự thực hiện theo mẫu.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *