(SGK) Giải SGK Toán lớp 4 trang 69, 70, 71 Tìm số trung bình cộng | Cánh diều


Giải bài tập Toán lớp 4 trang 69, 70, 71 Tìm số trung bình cộng

Giải Toán lớp 4 trang 69

Giải Toán lớp 4 trang 69 Bài 1: Tìm số trung bình cộng của mỗi nhóm số sau:

a) 36 và 48

b) 4, 3 và 8

c) 12, 23, 5 và 44

d) 35, 40, 45, 50 và 55

Lời giải:

a) Số trung bình cộng của 36 và 48 là:

(36 + 48) : 2 = 42

b) Số trung bình cộng của 4, 3 và 8 là:

(4 + 3 + 8) : 3 = 5

c) Số trung bình cộng của 12, 23, 5 và 44 là:

(12 + 23 + 5 + 44) : 4 = 21

d) Số trung bình cộng của 35, 40, 45, 50 và 55 là:

(35 + 40 + 45 + 50 + 55) : 5 = 45

Giải Toán lớp 4 trang 70

Giải Toán lớp 4 trang 70 Bài 2: Mai cân nặng 36 kg, Hưng cân nặng 37 kg, Lan cân nặng 33 kg, Duy cân nặng 38 kg. Hỏi trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Trung bình mỗi bạn cân nặng số ki-lô-gam là:

(36 + 37 + 33 + 38) : 4 = 36 (kg)

Giải Toán lớp 4 trang 71

Giải Toán lớp 4 trang 71 Bài 3: Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, trong 4 năm liền, xã Hòa Bình làm thêm được các đoạn đường bê tông có chiều dài lần lượt là 15 km, 17 km, 22 km và 18 km. Hỏi trung bình mỗi năm xã đó làm thêm được bao nhiêu ki-lô-mét đường bê tông?

Lời giải:

Trung bình mỗi năm xã đó làm thêm được số ki-lô-mét đường bê tông là:

(15 + 17 + 22 + 18) : 4 = 18 (km)

Đáp số: 18 km

Giải Toán lớp 4 trang 71 Bài 4: Hưng ghi lại thời gian đạp xe từ nhà đến trường trong 5 ngày liên tiếp và tính được thời gian đạp xe trung bình là 15 phút. Những nhận định nào sau đây sai?

a) Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết đúng 15 phút.

b) Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết ít hơn 15 phút.

c) Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết nhiều hơn 15 phút.

d) Có ngày Hưng đạp xe đến trường hết ít hơn 15 phút và có ngày Hưng đạp xe đến trường hết nhiều hơn 15 phút hoặc có ngày Hưng đạp xe đến trường hết đúng 15 phút.

Lời giải:

Các nhận xét a, b, c đều sai, chỉ có nhận xét d đúng.

Giải Toán lớp 4 trang 71 Bài 5: a) Theo dõi thời gian đi từ nhà đến trường của em trong một tuần và tính trung bình thời gian để em đến trường mỗi ngày.

b) Kể một tình huống trong cuộc sống liên quan đến số trung bình cộng.

Toán lớp 4 trang 71 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

a) Em ghi chép lại thời gian đi từ nhà đến trường trong 1 tuần.

Sau 1 tuần em lấy kết quả đã theo dõi được để tính trung bình thời gian em đến trường mỗi ngày

b) Một tình huống trong cuộc sống liên quan đến số trung bình cộng là:

– Điểm tổng kết trung bình năm học lớp 2 của em là 9.

– Thời gian trung bình mỗi ngày em học Tiếng Anh là 45 phút.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *