(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 95: Tiền Việt Nam | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 95  Tiền Việt Nam

Một số tờ tiền

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 95 Tiền Việt Nam | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 95 Thực hành 1: Quan sát hình ảnh của các tờ tiền trên.

a) Mỗi tờ tiền có giá trị bao nhiêu đồng?

b) Nói về hình dạng, màu sắc và hình ảnh trên mỗi tờ tiền.

Trả lời:

Em quan sát hình ảnh của các tờ tiền và được kết quả như sau:

a) 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng

b) 100 đồng: có hình chữ nhật, màu xanh, hình ảnh là chùa Tháp Phổ Minh – Nam Định

200 đồng: có hình chữ nhật, màu cam, hình ảnh là cánh đồng 5 Tấn – Thái Bình

500 đồng: : có hình chữ nhật, màu đỏ, hình ảnh là phong cảnh Cảng Hải Phòng

1000 đồng: : có hình chữ nhật, màu xanh, hình ảnh là cảnh khai thác gỗ Tây Nguyên

Toán lớp 2 Tập 2 trang 95 Thực hành 2: Sắp xếp các tờ tiền sau theo giá trị từ lớn đến bé.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 95 Tiền Việt Nam | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em thấy có 4 đồng tiền với các mệnh giá đó là 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng.

Em thấy: 100 < 200 < 500 < 1000 nên em sắp xếp các tờ tiền theo giá trị từ bé đến lớn ạ:

100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng.

Bài giảng Toán lớp 2 trang 95 Tiền Việt Nam – Chân trời sáng tạo

 

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *