(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường – Cánh diều


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường

Video giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường – Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 92 Bài 1a) Chỉ ra đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trong hình sau:

 Giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

b) Đọc tên các điểm và đoạn thẳng trong hình sau:

Giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

c) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 6 cm.

Lời giải:

a) Giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều Đường cong

Giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều  Đường thẳng

Giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều Đường cong

Giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều Đường gấp khúc

b) Các điểm trong hình sau là: A, B, C, D, E, G.

Các đoạn thẳng trong hình sau là: AB, AD, BC, DE, EG, CG, CD.

c) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 6 cm.

 Giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 92 Bài 2Số?

Giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

a) 

Có 5 hình tam giác.

Có 3 hình tứ giác.

b) 

Có 3 khối trụ

Có 4 khối cầu.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 92 Bài 3Đo và tính độ dài đường gấp khúc ABCDEG sau:

Giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Em thực hiện đo độ dài đường gấp khúc ABCDEG được kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Độ dài đường gấp khúc ABCDEG là:

3 + 1 + 1 + 4 + 2 = 11 (cm)

Đáp số: 11 cm

Toán lớp 2 Tập 2 trang 93 Bài 4Nam nhảy dây từ mấy giờ đến mấy giờ?

Giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều Đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút

Giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều Đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút

Nam nhảy dây từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút

Toán lớp 2 Tập 2 trang 93 Bài 5Một thang mấy chở được tối đa 600 kg. Hiện tại, thang máy đó đã chở 570 kg. Bạn Lan cân nặng 35 kg. Theo em, bạn Lan có thể vào tiếp trong thang máy đó được không?

Giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Để biết được bạn Lan có thể trong thang máy được không, em lấy số cân nặng ở trong thang máy (570 kg) cộng với cân nặng của bạn Lan (35 kg).

570 + 35 = 605 (kg) > 600 kg

Nên bạn Lan không thể vào tiếp trong thang máy đó.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 93 Bài 6Ước lượng chiều cao cột cờ trường em.

Giải Toán lớp 2 trang 92, 93 Ôn tập về hình học và đo lường | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Em ước lượng cột cờ cao 11 m.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *