(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 88, 89 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 – Cánh diều


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 88, 89 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000

Video giải Toán lớp 2 trang 88, 89 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 – Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 88 Bài 1Ghép các thẻ thích hợp:

 Giải Toán lớp 2 trang 88, 89 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Giải Toán lớp 2 trang 88, 89 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Có 153 khối lập phương

Đọc là: một trăm năm mươi ba

Viết là: 153

153 gồm 1 trăm, 5 chục và 3 đơn vị

Ta có: 153 = 100 + 50 + 3

Giải Toán lớp 2 trang 88, 89 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Có 135 khối lập phương

Đọc là: Một trăm ba mươi lăm

Viết là: 135

135 gồm 1 trăm, 3 chục và 5 đơn vị

Ta có: 135 = 100 + 30 + 5

Toán lớp 2 Tập 2 trang 88 Bài 2Số?

Giải Toán lớp 2 trang 88, 89 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Em quan sát các số trên tia số và thấy mỗi số trên tia số hơn kém nhau 10 đơn vị. Em dễ dàng điền được các số như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 88, 89 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 88 Bài 3Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi:

Giải Toán lớp 2 trang 88, 89 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

a) Con vật nào nặng nhất?

b) Cá sấu nặng hơn ngựa vằn bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải

a) Cá sấu nặng: 492 kg

Hươu cao cổ nặng: 565 kg

Ngựa vằn nặng: 253 kg

Vì 253 kg < 492 kg < 565 kg nên hươu cao cổ nặng nhất.

b) Cá sấu nặng hơn ngựa vằn số kigam là: 

565 – 492 = 73 (kg)

Đáp số: 73 kg

Toán lớp 2 Tập 2 trang 89 Bài 4Đặt tính rồi tính:
 278 + 441                        69 + 108               374 – 182                       645 – 73 

Lời giải

278 + 441                 69 + 108              374 – 182                       645 – 73 

Giải Toán lớp 2 trang 88, 89 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 89 Bài 5Trên một chuyến tàu Bắc – Nam có 576 hành khách mua vé ngồi và 152 hành khách mua vé giường nằm. Hỏi chuyến tàu đó có tất cả bao nhiêu hành khách?

Giải Toán lớp 2 trang 88, 89 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Chuyến tàu đó có tất cả số hành khách là:

576 + 152 = 728 (hành khách)

Đáp số: 728 hành khách

Toán lớp 2 Tập 2 trang 89 Bài 6Trò chơi “Em số bí ẩn”

– Mỗi bạn viết một em số rồi gợi ý cho bạn khác đoán đúng số mình viết.

– Sau ba lượt chơi bạn nào đoán đúng được nhiều nhất sẽ thắng cuộc.

Giải Toán lớp 2 trang 88, 89 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Em có thể đưa ra các gợi ý như sau:

Số gồm: 5 trăm, 6 chục và 7 đơn vị: 567

Số liền trước của số 304 là: 303

Số liền sau của số 999 là: 1000

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *