(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 86, 87 Em vui học toán – Cánh diều


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 86, 87 Em vui học toán

Video giải Toán lớp 2 trang 86, 87 Em vui học toán – Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 86 Bài 1a) Tìm hiểu về tiền Việt Nam:

 Giải Toán lớp 2 trang 86, 87 Em vui học toán | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

b) Em có biết tiền được dùng vào những việc gì không? Tiền được dùng ở những đâu?

Lời giải

a) Đơn vị tiền tệ của Việt Nam là đồng. Trên mỗi tờ tiền có chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh;…

Mỗi tờ tiền Việt Nam có các mệnh giá khác nhau. Hình ảnh trên có 4 tờ tiền với 4 mệnh giá lần lượt là: Một trăm đồng; Hai trăm đồng; Năm trăm đồng; Một nghìn đồng.

b) Tiền được dùng để trao đổi trong mua bán hằng ngày ở các cửa hàng, siêu thị, ngân hàng,… Ví dụ như mua đồ dùng học tập ở hiệu sách.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 86 Bài 2Trò chơi “Đố bạn”:

Học sinh lấy các thẻ có quy ước như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 86, 87 Em vui học toán | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Em chơi trò chơi “Đố bạn” với các bạn trong lớp với các quy ước:

– Mỗi thẻ có một mệnh giá tiền nhất định bao gồm: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng.

 Quy ước đổi thẻ: 

+ Mỗi thẻ 1000 đồng đổi được 2 thẻ 500 đồng hoặc 5 thẻ 200 đồng hoặc 10 thẻ 100 đồng.

+ Mỗi thẻ 500 đồng đổi được 2 thẻ 200 đồng và một thẻ 100 đồng hoặc 1 thẻ 200 đồng và 3 thẻ 100 đồng hoặc 5 thẻ 100 đồng.

+ Mỗi thẻ 200 đồng đổi được 2 thẻ 100 đồng.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 87 Bài 3Thực hành: Kiểm đếm số cây bóng mát, số ghế đá, số bồn hoa trong sân trường và ghi lại kết quả.

Giải Toán lớp 2 trang 86, 87 Em vui học toán | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Em thực hành đếm số cây bóng mát, số ghế đá và số bồn hoa trong sân trường và ghi lại kết quả vào vở.

Ví dụ:

Số cây bóng mát: 15

Số ghế đá: 10

Số bồn hoa: 8

Toán lớp 2 Tập 2 trang 87 Bài 4Ước lượng khoảng cách giữa hai vị trí theo đơn vị mét rồi dùng thước mét để kiếm tra kết quả.

Giải Toán lớp 2 trang 86, 87 Em vui học toán | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Em chọn hai vị trí bất kỳ, ước lượng khoảng cách hai vị trí đó rồi dùng thước mét để kiểm tra lại kết quả của mình.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *