(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86: Nặng hơn, nhẹ hơn | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 85, 86 Nặng hơn, nhẹ hơn

Toán lớp 2 Tập 2 trang 85 Luyện tập 1: Nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng nhau?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86 Nặng hơn, nhẹ hơn | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát vào hình vẽ ở mỗi phần em có kết quả như sau:

a) Bạn áo đỏ nặng hơn bạn áo tím.

b) Bạn áo xanh nhẹ hơn bạn áo vàng.

c) Bạn áo xanh nặng bằng bạn áo cam.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 86 Luyện tập 2: Nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng nhau?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86 Nặng hơn, nhẹ hơn | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86 Nặng hơn, nhẹ hơn | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 86 Luyện tập 3: Hộp nào nặng nhất?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86 Nặng hơn, nhẹ hơn | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Nhìn vào hình vẽ em có: hộp màu xanh nặng bằng 3 quả cân, hộp màu tím nặng bằng 5 quả cân và hộp màu trắng nặng bằng 4 quả cân. 

Vì: 5 > 4 > 3 , nên hộp màu tím là nặng nhất.

Vậy: 

Hộp màu tím nặng nhất.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 86 Hoạt động thực tế: Nâng hai vật nào đó ở hai tay để biết vật nào nặng hơn, vật nào nhẹ hơn hay nặng bằng nhau.

Bài giảng Toán lớp 2 trang 85, 86 Nặng hơn, nhẹ hơn – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *