(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học – Cánh diều


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học

Video giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học – Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 84 Bài 1Số?

 Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

b) Số?

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

a) 

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

b) Em phân tích các số thành tổng các trăm, chục và đơn vị 

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 84 Bài 2(> ; < ; =)?

298 … 503                                         189 … 189

972 … 890                                         403 … 430

Lời giải

298 < 503                                          189 = 189

972 > 890                                          403 < 430

Toán lớp 2 Tập 2 trang 84 Bài 3a) Đặt tính rồi tính:

239 + 415                        782 + 56               484 – 247                       622 – 71 

b) Số?

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

a) 

 Em điền kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

b) 

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 85 Bài 4Quan sát biểu đồ tranh rồi trả lời các câu hỏi:

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

a) Lớp 2B có bao nhiêu học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật?

b) Lớp nào có nhiều học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật nhất?

Lời giải

a) Lớp 2B có 3 học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

b) Lớp 2A có 5 học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

Lớp 2B có 3 học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

Lớp 2C có 8 học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

Lớp 2D có 3 học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

Vậy: Lớp 2C có nhiều học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật nhất.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 85 Bài 5Một người đi 18 km để đến thị trấn, sau đó lại đi tiếp 12 km để đến thành phố. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu kimét?

Lời giải

Người đó đã được số kimét là: 

18 + 12 = 30 (km)

Đáp số: 30 km

Toán lớp 2 Tập 2 trang 86 Bài 6Tìm quãng đường ngắn nhất từ phòng học STEM tới nhà đa năng:

Giải Toán lớp 2 trang 84, 85 Em ôn lại những gì đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Tính các quãng đường có thể đi từ Phòng học STEM đến Nhà đa năng:

+) 250m + 300m + 450m = 1000m

+) 300m + 250m + 450m = 1000m

+) 300m + 470m + 150m = 920m         

Vì 920m < 1000m nên ta chọn được quãng đường ngắn nhất là:

Phòng học STEM => Bể bơi => Vườn trường => Nhà đa năng

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *