(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 82, 83 Chắc chắn – Có thể – Không thể – Cánh diều


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 82, 83 Chắc chắn – Có thể – Không thể

Toán lớp 2 Tập 2 trang 82 Bài 1Chọn thẻ ghi từ thích hợp với mỗi hình vẽ:

 Giải Toán lớp 2 trang 82, 83 Chắc chắn – Có thể - Không thể | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Em quan sát bức tranh và đưa ra dự đoán thích hợp:

Giải Toán lớp 2 trang 82, 83 Chắc chắn – Có thể - Không thể | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 83 Bài 2Sử dụng các từ “chắc chắn”, “có thể”, “không thể” để mô tả tình huống trong bức tranh sau:

Giải Toán lớp 2 trang 82, 83 Chắc chắn – Có thể - Không thể | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Trong tình huống trên, quả bóng có thể vào lưới.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 83 Bài 3Trò chơi “Tập tầm vông”:

Giải Toán lớp 2 trang 82, 83 Chắc chắn – Có thể - Không thể | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải:

Em chơi trò chơi Tập tầm vông với các bạn.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *