(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 80, 81 Biểu đồ tranh – Cánh diều


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 80, 81 Biểu đồ tranh

Toán lớp 2 Tập 2 trang 80 Bài 1Quan sát biểu đồ tranh sau:

 Giải Toán lớp 2 trang 80, 81 Biểu đồ tranh | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Trả lời các câu hỏi:

a) Có bao nhiêu khối lập phương màu xanh?

b) Có bao nhiêu khối lập phương màu tím?

c) Những khối lập phương màu nào có số lượng bằng nhau?

Lời giải:

Em quan sát biểu đồ tranh, thực hiện đếm số lượng các khối lập phương rồi trả lời các câu hỏi:

a) Có 6 khối lập phương màu xanh.

b) Có 2 khối lập phương màu tím.

c) Khối lập phương mà đỏ và vàng có số lượng bằng nhau.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 81 Bài 2Quan sát biểu đồ tranh sau:

Giải Toán lớp 2 trang 80, 81 Biểu đồ tranh | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Trả lời các câu hỏi:

a) Mỗi con gà đẻ được bao nhiêu quả trứng?

b) Con gà nào đẻ được nhiều trứng nhất? Con gà nào đẻ được ít trứng nhất?

c) Ba con gà đã được tất cả bao nhiêu quả trứng?

Lời giải

Em quan sát biểu đồ tranh, đếm số lượng các quả trứng gà rồi trả lời các câu hỏi:

a) Gà mái mơ đẻ được 4 trứng.

Gà mái ri đẻ được 6 trứng.

Gà mái đen đẻ được 5 trứng.

b) Gà mái ri đẻ được nhiều trứng nhất. Gà mái mơ đẻ được ít trứng nhất.

c) Ba con gà đã đẻ được tất cả: 4 + 6 + 5 = 15 quả trứng.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 81 Bài 3Quan sát biểu đồ tranh sau:

Giải Toán lớp 2 trang 80, 81 Biểu đồ tranh | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

a) Có bao nhiêu học sinh đi học bằng xe buýt?

b) Có bao nhiêu học sinh đi học bằng xe đạp?

c) Các học sinh đến trường bằng phương tiện nào nhiều nhất?

Lời giải

Em quan sát biểu đồ tranh, đếm số lượng các đối tượng rồi trả lời các câu hỏi:

a) Có 9 học sinh đi học bằng xe buýt.

b) Có 6 học sinh đi học bằng xe đạp.

c) Các học sinh đến trường bằng xe buýt nhiều nhất.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *