(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm – Cánh diều


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm

Video giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm – Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 78 Bài 1Số?

Giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Em thực hiện đếm số que tính ở mỗi hình và điền kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 78 Bài 2Kiểm đếm số lượng từng loại con vật: châu chấu, chuồn chuồn, bọ rùa và ghi kết quả (theo mẫu):

Giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Em thực hiện đếm số châu chấu, số bọ rùa, số chuồn chuồn.

Châu chấu:  Giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều   5

Bọ rùa:  Giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều    11

Chuồn chuồn: Giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều  3

Toán lớp 2 Tập 2 trang 79 Bài 3a) Kiếm đếm số lượng từng loại trái cây: na, thanh long, dâu tây, dứa và ghi kết quả (theo mẫu):

Giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

b) Trả lời câu hỏi: Loại trái cây nào có nhiều nhất? Loại trái cây nào có ít nhất?

Lời giải

a) Em thực hiện đếm đếm số lượng từng loại trái cây: na, thanh long, dâu tây, dứa.

Na: Giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều 5

Thanh long:  Giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều   8

Dâu tây:  Giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều   12

Dứa: Giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều 4

b) Loại trái cây dâu tây có nhiều nhất

 Loại trái cây dứa có ít nhất

Toán lớp 2 Tập 2 trang 79 Bài 4Một người theo dõi thời tiết đã ghi lại thời tiết trong tháng 6 như sau:

Giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

a) Hãy kiểm đếm và ghi lại kết quả số ngày nắng, số ngày mưa và số ngày nhiều mây.

b) Nêu nhận xét về số ngày nắng trong tháng trên.

Lời giải

a) Em thực hiện kiểm đếm và ghi lại kết quả số ngày nắng, số ngày mưa và số ngày nhiều mây như sau:

Số ngày nắng: 12

Số ngày mưa: 8

Số ngày nhiều mây: 10

b) Em thấy số ngày nắng trong tháng trên là nhiều nhất.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 79 Bài 5Trò chơi “Oẳn tù tì”:

Thực hiện nhiều lần, kiểm đếm và ghi lại kết quả mỗi lần chơi:

Giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Lời giải

Em thực hiện chơi “Oẳn tù tì” với các bạn rồi ghi lại số lần mình thắng.

Ví dụ: Em và bạn Lan chơi “Oẳn tù tì”

Số lần em thắng: Giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Số lần bạn Lan thắng: Giải Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *