(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 70: Hình tứ giác | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 70 Hình tứ giác

Toán lớp 2 Tập 2 trang 70 Thực hành 1: Tìm các hình tứ giác trong bộ đồ dùng học tập.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 70 Hình tứ giác | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 70 Thực hành 2: Xếp hình tứ giác.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 70 Hình tứ giác | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 70 Luyện tập 1: Tìm hình tứ giác.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 70 Hình tứ giác | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em quan sát và đếm được có 4 hình tứ giác.

Vậy em điền như sau: 

Có 4 hình tứ giác 

Toán lớp 2 Tập 2 trang 70 Luyện tập 2: Hình nào không phải là hình tứ giác?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 70 Hình tứ giác | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em quan sát và thấy có 2 hình tứ giác là hình màu xanh lá và xanh dương; còn hình màu tím, đỏ, vàng và da cam là hình tam giác.

Vậy: 

Hình không phải là hình tứ giác: hình màu tím, đỏ, vàng và da cam

Bài giảng Toán lớp 2 trang 70 Hình tứ giác – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *