(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 64, 65 Mét – Cánh diều


Giải bài tập Toán trang 64, 65 lớp 2 Mét

Video giải Toán lớp 2 trang 64, 65 Mét – Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 2 trang 64 Bài 1a) Kể tên một số đồ vật dài hơn 1 m.

b) Kể tên một số đồ vật ngắn hơn 1 m.

Lời giải

a) Một số đồ vật dài hơn 1 m: giường, cây cau, cây cầu,…

b) Một số đồ vật ngắn hơn 1 m: bàn học, ghế, tivi, quyển vở,…

Toán lớp 2 Tập 2 trang 64 Bài 2a) Tính: 

7 m + 3 m             2 m × 4                 15 m – 9 m           20 m : 5

b) Số:

1 m = … cm                    2 m = … cm                    100 cm = … m

1 m = … dm                   2 m = … dm                   20 dm = … m

Lời giải

a) 

7 m + 3 m = 10 m                              2 m × 4 = 8 m                 

15 m – 9 m  = 6 m                              20 m : 5 = 4m

b) 

1 m = 100 cm                  2 m = 200 cm                  100 cm = 1 m

1 m = 10 dm                   2 m = 20 dm                   20 dm = 2 m

Toán lớp 2 Tập 2 trang 64 Bài 3Cuộn dây điện thứ nhất dài 36 m, cuộn dây điện thứ hai ngắn hơn cuộn dây thứ nhất 9 m. Hỏi cuộn dây điện thứ hai dài bao nhiêu mét?

Lời giải

Cuộn dây điện thứ hai dài số mét là:

36 – 9 = 27 (m)

Đáp số: 27 m

Toán lớp 2 Tập 2 trang 65 Bài 4a) Chọn số đo độ dài thích hợp với mỗi đồ vật sau:

 Giải Toán lớp 2 trang 64, 65 Mét | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

b) Chọn số đo thích hợp:

Tháp Rùa ở hồ Hoàn Kiếm cao khoảng:

Giải Toán lớp 2 trang 64, 65 Mét | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

A. 9 cm                           B. 9 dm                           C. 9 m

Cột cờ Hà Nội cao khoảng:

A. 33 cm                         B. 33 dm                         C. 33 m

Lời giải

a) 

Giải Toán lớp 2 trang 64, 65 Mét | Giải bài tập Toán lớp 2 Cánh diều

Em quan sát chiếc xe đạp và thấy có số đo độ dài là 1 m.

Quyển vở có số đo độ dài là 1 dm.

Chiếc ô có số đo độ dài là 1 m.

Cục tẩy có số đo độ dài là 1 cm.

Chiếc bút xóa có số đo độ dài là 1 dm.

b) Tháp Rùa ở hồ Hoàn Kiếm cao khoảng 9 m.

Em chọn c: 9 m

Cột cờ Hà Nội cao khoảng: 33 m

Em chọn c: 33 m

Toán lớp 2 Tập 2 trang 65 Bài 5Thực hành: Đo rồi cắt sợi dây có độ dài 1 m, 2 m.

Lời giải:

Em thực hiện đo rồi cắt sợi dây có độ dài 1 m hay 100 cm.

Em thực hiện đo rồi cắt sợi dây có độ dài 2 m hay 200 cm.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *