(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 13, 14 Bài 40: Bảng nhân 5 | Kết nối tri thức


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 13, 14 Bài 40: Bảng nhân 5

Hoạt động (trang 13)

Toán lớp 2 Tập 2 trang 13 Bài 1: Số?

x

5

5

5

5

5

5

1

3

5

7

9

10

 

5

?

?

?

?

?

Toán lớp 2 Tập 2 trang 13 Bài 2: Tìm cánh hoa cho ong đậu.

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 40

Hướng dẫn giải

5 × 3 = 15             5 × 9 = 45             5 × 4 = 20

5 × 8 = 40             5 × 6 = 30             5 × 7 = 35

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 40

Luyện tập (trang 13 – 14)

Toán lớp 2 Tập 2 trang 13 Bài 1:

a) 

Thừa số

5

5

5

5

5

5

5

5

Thừa số

3

5

7

9

2

4

6

8

Tích

15

?

?

?

?

?

?

?

 

b) 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 40

Hướng dẫn giải

5 × 2 = 10             10 – 5 = 5              5 × 7 = 35

                Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 40

Toán lớp 2 Tập 2 trang 14 Bài 2:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 40

Hướng dẫn giải

5 – 0 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 

Toán lớp 2 Tập 2 trang 14 Bài 3:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 40

a) Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất?

b) Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả bé nhất?

Hướng dẫn giải

5 × 3 = 15             5 × 2 = 10             2 × 10 = 20           2 × 7 = 14

a) Vì 10 < 14 < 15 < 20 nên phép tính có kết quả lớn nhất là 2 × 10.

Toa tàu khi phép tính có kết quả lớn nhất là 2 × 10.

b) Vì 10 < 14 < 15 < 20 nên phép tính có kết quả lớn nhất là 5 × 2.

Toa tàu khi phép tính có kết quả lớn nhất là 5 × 2.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 14 Bài 4: Bác Hòa làm ống hút bằng tre thay ống nhựa. Mỗi đoạn tre làm được 5 ống hút. Hỏi với 5 đoạn tre như vậy, bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút? 

Hướng dẫn giải

5 đoạn tre như vậy, bác Hòa làm được số ống hút là:

5 × 5 = 25 (ống hút)

Đáp số: 25 ống hút

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *