(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 113: Thực hành và trải nghiệm: Dùng tay phân biệt các hình khối đã học | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 113 Thực hành và trải nghiệm: Dùng tay phân biệt các hình khối đã học

Để sẵn các hình khối trên bàn ở trước lớp (như hình vẽ).

Mỗi lần chơi: Một nhóm vài bạn bịt mắt đứng sát bàn và làm theo yêu cầu. Ví dụ: dùng tay để tìm các khối lập phương.

Cả lớp cổ vũ, hoan hô khi các bạn tìm đúng hình.

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 113 Thực hành và trải nghiệm: Dùng tay phân biệt các hình khối đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 113 Hoạt động thực tế: Tìm một số vật có dạng các hình khối đã học quanh nơi em ở.

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 113 Thực hành và trải nghiệm: Dùng tay phân biệt các hình khối đã học | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *