(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 111, 112: Ôn tập: Biểu đồ tranh – Có thể, chắc chắn, không thể | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 111, 112 Ôn tập: Biểu đồ tranh – Có thể, chắc chắn, không thể

Toán lớp 2 Tập 2 trang 111 Luyện tập 1: Rau củ thu hoạch được trong một ngày ở vườn nhà bác Năm:

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 111, 112 Ôn tập: Biểu đồ tranh - Có thể, chắc chắn, không thể | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Rau củ thu hoạch ở vườn nhà bác Năm.

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 111, 112 Ôn tập: Biểu đồ tranh - Có thể, chắc chắn, không thể | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

b) Cà tím và cà chua, loại nào thu hoạch được nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu quả?

Trả lời:

Sau khi quan sát và đếm số rau củ mỗi loại ở vườn nhà bác Năm, em đặt số đồ vật tương ứng với số lượng mỗi loại rau củ, em được kết quả như sau:

a) 

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 111, 112 Ôn tập: Biểu đồ tranh - Có thể, chắc chắn, không thể | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Cà chua thu hoạch được 7 quả, cà tím thu hoạch được 6 quả, em có 7 > 6 nên cà chua thu hoạch được nhiều hơn cà tím. 

Muốn biết cà chua thu hoạch được nhiều hơn cà tím bao nhiêu quả, em lấy số quả cà chua thu hoạch được là 7 quả trừ đi số quả cà tím thu hoạch được là 6 quả, em có phép tính: 7 – 6 = 1 quả. 

Vậy: 

b) Cà chua được thu hoạch nhiều hơn cà tím và nhiều hơn: 7 – 6 = 1 quả.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 112 Luyện tập 2: Có thể, chắc chắn hay không thể?

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 111, 112 Ôn tập: Biểu đồ tranh - Có thể, chắc chắn, không thể | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Hình a: Trong hình có 2 khối lập phương màu đỏ nên khi bạn lấy 1 trong 2 khối thì chắc chắn bạn sẽ lấy được khối lập phương màu đỏ.

Hình b: Trong hình có 2 khối lập phương màu xanh nên khi bạn lấy 1 trong 2 khối thì không thể lấy được một khối lập phương màu đỏ.

Hình c: Trong hình có 1 khối lập phương màu đỏ và 1 khối lập phương màu xanh nên khi bạn lấy 1 trong 2 khối thì có thể bạn sẽ lấy được khối lập màu đỏ hoặc màu xanh.

Vậy em điền được như sau: 

a) Bạn chắc chắn lấy được một khối lập phương màu đỏ.

b) Bạn không thể lấy được một khối lập phương màu đỏ.

c) Bạn có thể lấy được một khối lập phương màu đỏ.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 112 Đất nước em: Trong tấm ảnh sau có bao nhiêu loại rau củ?

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 111, 112 Ôn tập: Biểu đồ tranh - Có thể, chắc chắn, không thể | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Tìm vị trí tỉnh Lâm Đồng trên bản đồ.

Toán lớp 2 Tập 2 trang 112 Hoạt động thực tế: Em trao đổi với người thân: Vì sao cần phải ăn nhiều rau củ?

Bài giảng Toán lớp 2 trang 111, 112 Ôn tập: Biểu đồ tranh – Có thể, chắc chắn, không thể – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *