(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 1 trang 98: Thu thập, phân loại, kiểm đếm | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 98 Thu thập, phân loại, kiểm đếm  Thu thập, phân loại, kiểm đếm

Toán lớp 2 Tập 1 trang 98 Thực hành 1: Thu thập, phân loại, kiểm đếm các dụng cụ thể thao trong lớp.

Thu thập

Dưới đây là các dụng cụ thể thao của một lớp.

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 98 Thu thập, phân loại, kiểm đếm | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Phân loại

Các dụng cụ trên gồm mấy loại? Kể tên các loại dụng cụ đó.

Kiểm đếm

Có …… quả bóng.

Có …… sợi dây.

Có …… quả cầu.

Trả lời:

Quan sát hình vẽ em điền như sau: 

Phân loại:

Dụng cụ trên gồm 3 loại: quả cầu, quả bóng, dây nhảy

Kiểm đếm

Có 5 quả bóng.

Có 2 sợi dây.

Có 7 quả cầu.

Bài giảng Toán lớp 2 trang 98 Thu thập, phân loại, kiểm đếm – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *