(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 1 trang 76: Lít | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 76 Lít

Toán lớp 2 Tập 1 trang 76 Thực hành 1:

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 76 Lít | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 1 trang 76 Thực hành 2: Dùng các chai nước, hộp sữa để làm quen với:

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 76 Lít | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 1 trang 76 Thực hành 3: 1 l nước rót ra được mấy bình nước của em?

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 76 Lít | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 1 trang 76 Thực hành 4: Can màu đỏ đựng được nhiều hơn can màu xanh bao nhiêu lít?

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 76 Lít | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 1 trang 76 Hoạt động thực tế: Em tìm hiểu:

Một ngày em cần uống bao nhiêu lít nước?

Bài giảng Toán lớp 2 trang 76 Lít – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *