(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 1 trang 73: Bài toán nhiều hơn | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 73  Bài toán nhiều hơn

Toán lớp 2 Tập 1 trang 73 Luyện tập 1:

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 73 Bài toán nhiều hơn | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để tính số quyển sách ở ngăn dưới, em lấy số sách ở ngăn trên là 9 quyển cộng với số sách mà ngăn dưới nhiều hơn ngăn trên là 3 quyển. Em có phép tính: 9 + 3 = 12 (quyển).

Bài giải

Ngăn dưới có số quyển sách là:

9 + 3 = 12 (quyển)

Đáp số: 12 quyển.

Toán lớp 2 Tập 1 trang 73 Luyện tập 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau.

Xe ben dài: 8 cm.

Xe cứu hỏa dài hơn xe ben: 5 cm.

Xe cứu hỏa dài: …… cm?

Trả lời:

Để tính được xe cứu hỏa dài bao nhiêu xăng-ti-mét, em lấy độ dài của xe ben là 8 cm cộng với độ dài mà xe cứu hỏa dài hơn xe ben là 5 cm. Em có phép tính: 8 + 5 = 13 (cm).

Bài giải

Xe cứu hỏa dài số xăng-ti-mét là:

8 + 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm.

Bài giảng Toán lớp 2 trang 73 Bài toán nhiều hơn – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *