(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 1 trang 62, 63 Luyện tập – Cánh diều


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập

Video giải Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập – Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 1 trang 62 Bài 1Tính:

Luyện tập trang 62, 63 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Em thực hiện phép cộng theo thứ tự từ phải sang trái, chú ý có nhớ.

Em tính được như sau: 

Luyện tập trang 62, 63 Tập 1 hay nhất

Toán lớp 2 Tập 1 trang 62 Bài 2Đặt tính rồi tính:

a) 25 + 39              46 + 46                  64 + 26                  75 + 15 

b) 17 + 7                89 + 2                    58 + 2                    67 + 3

Lời giải: 

Em đặt tính rồi thực hiện phép cộng theo thứ tự từ phải sang trái, chú ý có nhớ.

Luyện tập trang 62, 63 Tập 1 hay nhất

Toán lớp 2 Tập 1 trang 62 Bài 3Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: 

Luyện tập trang 62, 63 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Em thực hiện các phép tính rồi chọn kết quả thích hợp:

– Để tính 58 + 12, em đặt tính: 

Luyện tập trang 62, 63 Tập 1 hay nhất

Vậy 58 + 12 = 70.

– Tính 45 + 5, em đặt tính: 

Luyện tập trang 62, 63 Tập 1 hay nhất

Vậy 45 + 5 = 50

– Tính 56 + 4 và 17 + 3

Luyện tập trang 62, 63 Tập 1 hay nhất

Vậy 56 + 4 = 60 và 17 + 3 = 20

– Tính các phép tính còn lại: 

Luyện tập trang 62, 63 Tập 1 hay nhất

Vậy em nối được như sau:

Luyện tập trang 62, 63 Tập 1 hay nhất

Toán lớp 2 Tập 1 trang 63 Bài 4a) Tính:

23 + 9 + 40                      51 + 19 + 10 

b) Điền dấu >, <, = thích hợp:

Luyện tập trang 62, 63 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

+) Vì 12 = 12 và 18 = 18 nên 12 + 18 = 18 + 12

+) Vì 37 = 37 và 24 < 42 nên 37 + 24 < 37 + 42 

+) Em thực hiện các phép tính:

65 + 7 = 72                      

56 + 7 = 63 

Vì 72 > 63 nên 65 + 7 > 56 + 63 

Hoặc em có thể làm bằng cách sau: em thấy 65 > 56 nên 65 + 7 > 56 + 7. 

+) Em thực hiện các phép tính: 

76 + 4 = 80 

74 + 6 = 80 

Vì 80 = 80 nên 76 + 4 = 74 + 6.

Vậy em điền được các dấu như sau: 

Luyện tập trang 62, 63 Tập 1 hay nhất

Toán lớp 2 Tập 1 trang 63 Bài 5Một chiếc tàu du lịch chở hai đoàn khách tham quan, đoàn khách thứ nhất có 35 người, đoàn khách thứ hai có 25 người. Hỏi hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người?

Luyện tập trang 62, 63 Tập 1 hay nhất

Hướng dẫn: 

Đoàn thứ nhất có: 35 người

Đoàn thứ hai có: 25 người

Để tìm tất cả số người của hai đoàn khách, em lấy số người đoàn khách thứ nhất cộng với số người đoàn khách thứ hai. Em thực hiện như sau: 

Bài giải:

Hai đoàn khách tham quan có tất cả số người là:

35 + 25 = 60 (người)

Đáp số: 60 người.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *