(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 1 trang 44, 45 Luyện tập – Cánh diều


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 44, 45 Luyện tập

Video giải Toán lớp 2 trang 44, 45 Luyện tập – Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 1 trang 44 Bài 1Lúc đầu trên sân có 6 bạn đang chơi, sau đó có thêm 5 bạn đi đến. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu bạn? 

Luyện tập trang 44, 45 Tập 1 hay nhất

Hướng dẫn: Có 6 bạn trên sân, thêm 5 bạn nữa, vậy để tính tất cả số bạn trên sân em thực hiện phép cộng. Vậy đây là bài toán liên quan đến phép cộng, em thực hiện như sau: 

Bài giải:

Trên sân có tất cả số bạn là: 

6 + 5 = 11 (bạn)

Đáp số: 11 bạn. 

Toán lớp 2 Tập 1 trang 44 Bài 2Cường có 12 quả bóng, Cường cho em 5 quả. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu quả bóng? 

Luyện tập trang 44, 45 Tập 1 hay nhất

Hướng dẫn: Có 12 quả bóng, cho đi 5 quả, để tính số quả bóng còn lại em thực hiện phép tính trừ. Vậy đây là bài toán liên quan đến phép trừ nên em làm như sau: 

Bài giải:

Cường còn lại số quả bóng là: 

12 – 5 = 7 (quả)

Đáp số: 7 quả bóng.

Toán lớp 2 Tập 1 trang 45 Bài 3Trong cuộc thi viết về chủ đề “Em yêu biển đảo Việt Nam”, đội Hải Âu có 25 bài dự thi, đội Chim Én có 30 bài dự thi. Hỏi hai đội có tất cả bao nhiêu bài dự thi?

Luyện tập trang 44, 45 Tập 1 hay nhất

Hướng dẫn: 

Đội Hải Âu có: 25 bài dự thi

Đội Chim Én có: 30 bài dự thi

Số bài dự thi của hai đội là tổng số bài nên đây là bài toán liên quan đến phép cộng, em thực hiện như sau: 

Bài giải:

Hai đội có tất cả số bài dự thi là: 

25 + 30 = 55 (bài) 

Đáp số: 55 bài dự thi.

Toán lớp 2 Tập 1 trang 45 Bài 4: Lớp 2B trồng 12 khóm hoa, trong đó có 3 khóm hoa đã nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu khóm chưa nở hoa?

Luyện tập trang 44, 45 Tập 1 hay nhất

Hướng dẫn: 

Có tất cả: 12 khóm hoa

Đã nở: 3 khóm hoa

Để tính số khóm hoa chưa nở, em lấy tổng tất cả số khóm hoa trừ đi số khóm hoa đã nở. Vậy đây là bài toán liên quan đến phép trừ nên em làm như sau: 

Bài giải:

Có số khóm hoa chưa nở là: 

12 – 3 = 9 (khóm)

Đáp số: 9 khóm hoa.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *