(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 1 trang 32, 33 (Cánh diều): Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

Video giải Toán lớp 2 trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) – Cánh diều

Toán lớp 2 Tập 1 trang 32 Bài 1: Tính:

trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) hay nhất

Lời giải: 

Em điền các số vào như sau:

trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) hay nhất

Toán lớp 2 Tập 1 trang 33 Bài 2: Tính: 

trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) hay nhất

Lời giải: 

+ Có 12 trừ 2 bằng 10, 10 trừ 5 bằng 5 nên 12 – 7 = 5 

trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) hay nhất

+ Có 14 trừ 4 bằng 10, 10 trừ 1 bằng 9 nên 14 – 5 = 9 

trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) hay nhất

+ Có 11 trừ 1 bằng 10, 10 trừ 3 bằng 7 nên 11 – 4 = 7 

trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) hay nhất

+ Có 11 trừ 1 bằng 10, 10 trừ 6 bằng 4 nên 11 – 7 = 4 

trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) hay nhất

Toán lớp 2 Tập 1 trang 33 Bài 3: Tính: 

13 – 5                                        14 – 6                              15 – 8 

13 – 7                                        14 – 9                              15 – 6          

Lời giải: 

13 – 5 = 8                                  14 – 6 = 8                        15 – 8 = 7

13 – 7 = 6                                  14 – 9 = 5                        15 – 6 = 9    

Toán lớp 2 Tập 1 trang 33 Bài 4: Cửa hàng có 11 bộ đồ chơi lắp ghép hình, cửa hàng bán đi 3 bộ. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bộ đồ chơi lắp ghép hình?

trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) hay nhất

Lời giải: 

Hướng dẫn: Bán đi, nghĩa là bớt đi, nên ta thực hiện phép tính trừ. 

Phép tính: 11 – 3 = 8 

Trả lời: Cửa hàng còn lại 8 bộ đồ chơi lắp ghép hình. 

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *