(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 1 trang 113, 114, 115 Bài 29: Ngày – giờ, giờ – phút | Kết nối tri thức


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 113, 114, 115 Bài 29: Ngày – giờ, giờ – phút

Hoạt động (trang 113)

Toán lớp 2 Tập 1 trang 113 Bài 1: Nam làm gì lúc mấy giờ?

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 29

Hướng dẫn giải

Nam và bố đi câu cá lúc 4 giờ chiều.

Nam và bố đọc sách lúc 8 giờ tối.

Lúc 10 giờ đêm, Nam đang ngủ.

Toán lớp 2 Tập 1 trang 113 Bài 2: Tìm đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 29

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 29

Toán lớp 2 Tập 1 trang 113 Bài 3: Chọn đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 29

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 29

Hoạt động (trang 114 – 115)

Toán lớp 2 Tập 1 trang 114 Bài 1: Số?

Mỗi bạn làm gì lúc mấy giờ?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 29

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 29

Toán lớp 2 Tập 1 trang 115 Bài 2: Tìm hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều, tối hoặc đêm.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 29

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 29

 

Toán lớp 2 Tập 1 trang 115 Bài 3: Số?

Nam làm gì lúc mấy giờ?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 29

Hướng dẫn giải

Nam học bài lúc 9 giờ 30 phút sáng.

Nam ở thư viện lúc 15 giờ 15 phút chiều.

Nam tan học lúc 16 giờ chiều.

Nam rửa bát lúc 19 giờ 15 phút tối.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *