(SGK) Giải SGK Toán lớp 2 Tập 1 trang 110, 111: Ngày, tháng | Chân trời sáng tạo


Giải bài tập Toán lớp 2 trang 110, 111  Ngày, tháng

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 110, 111 Ngày, tháng | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Tập 1 trang 110 Thực hành 1: Quan sát tờ lịch trên, trả lời các câu hỏi:

a) Tháng 12 có bao nhiêu ngày?

b) Ngày 25 tháng 12 là thứ mấy?

c) Trong tháng 12 có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào?

Trả lời:

Quan sát tờ lịch, em được kết quả như sau: 

a) Tháng 12 có 31 ngày.

b) Ngày 25 tháng 12 là thứ 7.

c) Trong tháng 12 có 4 ngày chủ nhật, đó là ngày: 5, 12, 19, 26.

Toán lớp 2 Tập 1 trang 110 Thực hành 2: Đọc, viết các ngày trong ô màu vàng (theo mẫu).

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 110, 111 Ngày, tháng | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Thứ 4, ngày 22 tháng 12; thứ 6, ngày 31 tháng 12.

Toán lớp 2 Tập 1 trang 111 Luyện tập 1:

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 110, 111 Ngày, tháng | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Quan sát tờ lịch tháng 1.

a) Thánh 1 có bao nhiêu ngày?

Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch.

b) Chủ nhật tuần này là ngày 16 tháng 1.

Chủ nhật tuần trước là ngày nào?

Chủ nhật tuần sau là ngày nào? 

Trả lời:

Quan sát tờ lịch và em điền được kết quả như sau:

a) Tháng 1 có 31 ngày.

Ngày còn thiếu trong lịch: 4, 7, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 28.

b) Chủ nhật tuần trước là ngày 9 tháng 1.

Chủ nhật tuần sau là ngày 23 tháng 1.

Toán lớp 2 Tập 1 trang 111 Luyện tập 2:

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 110, 111 Ngày, tháng | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

a) Tháng 4 có bao nhiêu ngày?

Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch.

b) Còn đúng 1 tuần nữa là ngày 30 tháng 4, đến ngày đó em sẽ được xem đua xe đạp.

Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 110, 111 Ngày, tháng | Giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Hôm nay là thứ mấy, ngày nào?

c) Đố em.

Ngày 1 tháng 5 là thứ mấy?

Trả lời:

Quan sát tờ lịch và em điền được kết quả như sau:

a) Tháng 4 có 30 ngày

Những ngày còn thiếu trong lịch: 5, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

b) Hôm nay là thứ 7 ngày 23 tháng 4.

Ngày cuối cùng của tháng 4 là thứ bảy, nên ngày đầu tiên của tháng 5 sẽ là chủ nhật. Vậy:

c) Ngày 1 tháng 5 là chủ nhật.

Bài giảng Toán lớp 2 trang 110, 111 Ngày, tháng – Chân trời sáng tạo

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *