(SGK) Giải SGK Tin học 7 Bài 4 (Cánh diều): Một số chức năng của hệ điều hành


Giải bài tập Tin học lớp 7 Bài 4: Một số chức năng của hệ điều hành

Video giải Tin học 7 Bài 4: Một số chức năng của hệ điều hành – Cánh diều

Khởi động (trang 13)

Khởi động trang 13 Tin học lớp 7: Hệ điều hành là một loại phần mềm đặc biệt. Tên gọi đó gợi cho em điều gì về chức năng của loại phần mềm này?

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *