(SGK) Giải SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 30 (Chân trời sáng tạo): Thực hành phân loại thực vật


Giải bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bài 30: Thực hành phân loại thực vật

Báo cáo: Kết quả thực hành phân loại các nhóm thực vật

Thứ……….ngày……….tháng……….năm………

Nhóm……………………………Lớp……………

1. Bộ sưu tập tranh về các nhóm thực vật.

Đáp án:

Nhóm thực vật

Hình ảnh

Rêu

Bài 30: Thực hành phân loại thực vật

Hạt trần

Bài 30: Thực hành phân loại thực vật

Hạt kín

Bài 30: Thực hành phân loại thực vật

Bài 30: Thực hành phân loại thực vật

Bài 30: Thực hành phân loại thực vật

 

2. Sơ đồ khóa lưỡng phân các loại nhóm thực vật đã được quan sát và phân loại trong bài thực hành.

Đáp án:

Bài 30: Thực hành phân loại thực vật

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *