(SGK) Giải SGK Địa Lí 7 Bài 6 (Kết nối tri thức): Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á


Giải bài tập Địa Lí lớp 7 Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Video giải Địa lí 7 Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á – Kết nối tri thức

1. Dân cư, tôn giáo

Giải Địa lí 7 trang 115 Kết nối tri thức

Câu hỏi trang 115 Địa Lí 7Dựa vào thông tin và bảng 1 trong mục a, hãy trình bày đặc điểm dân cư châu Á.

 (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục a (Dân cư) và dựa vào bảng 1 để lấy dẫn chứng số liệu.

Trả lời:

Đặc điểm dân cư châu Á:

– Có số dân đông nhất trong các châu lục của thế giới. Năm 2020, dân số châu Á đạt 4 641,1 triệu người, chiếm hơn 1 nửa dân số thế giới (59,5%).

– Số dân tăng nhanh trong khoảng thế kỷ XX. Hiện nay có xu hướng giảm do thực hiện chính sách hạn chế gia tăng dân số.

– Là khu vực có cơ cấu dân số trẻ nhưng đang chuyển biến theo hướng già hóa.

– Cư dân thuộc nhiều chủng tộc: Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it, Ô-xtra-lô-it.

Giải Địa lí 7 trang 116 Kết nối tri thức

Câu hỏi trang 116 Địa Lí 7Dựa thông tin trong mục b, trình bày đặc điểm tôn giáo ở châu Á.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục b (Tôn giáo).

Trả lời:

Đặc điểm tôn giáo ở châu Á:

– Nơi ra đời của 4 tôn giáo lớn trên thế giới: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Ki-tô giáo và Hồi giáo.

– Từ châu Á, các tôn giáo được lan truyền ra khắp thế giới, thu hút số lượng tín đồ lớn.

2. Sự phân bố dân cư. Các đô thị lớn

Giải Địa lí 7 trang 117 Kết nối tri thức

Câu hỏi 1 trang 117 Địa Lí 7Dựa vào thông tin và hình 1 trong mục 2, hãy cho biết các khu vực đông dân và các khu vực thưa dân ở Châu Á.

Dựa vào thông tin và hình 1 trong mục 2, hãy cho biết các khu vực đông dân  (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin và hình 1 trong mục 2.

Trả lời:

– Các khu vực đông dân: Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á.

– Các khu vực thưa dân: Bắc Á, một phần của Tây Á (Ả-rập-xê-út) và Trung Á.

Câu hỏi 2 trang 117 Địa Lí 7Dựa vào hình 1 và bảng 2, hãy:

– Xác định vị trí các đô thị từ 20 triệu người trở lên ở châu Á.

– Cho biết tên các nước châu Á có nhiều đô thị trên 10 triệu người.

Dựa vào hình 1 và bảng 2, hãy: Xác định vị trí các đô thị từ 20 triệu người trở lên ở châu Á (ảnh 1)

Dựa vào hình 1 và bảng 2, hãy: Xác định vị trí các đô thị từ 20 triệu người trở lên ở châu Á (ảnh 2)

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 1 và bảng 2.

Trả lời:

– Các đô thị từ 20 triệu người trở lên ở châu Á:

+ Đê-li, Mum-bai, Đắc-ca (Ấn Độ): nằm ở khu vực Nam Á.

+ Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc): nằm ở khu vực Đông Á.

+ Tô-ky-ô (Nhật Bản): nằm ở khu vực Đông Á.

– Các nước Châu Á có nhiều đô thị trên 10 triệu dân: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản.

Luyện tập – Vận dụng

Luyện tập trang 117 Địa Lí 7: Dựa vào bảng 1 trang 115, hãy tính tỉ lệ số dân châu Á trong tổng số dân của thế giới. Nêu nhận xét.

 (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Công thức:

Tỉ lệ số dân châu Á trong tổng số dân của thế giới (%) = Dân số châu Á : Dân số thế giới x 100.

Trả lời:

– Tỉ lệ dân số châu Á trong tổng số dân thế giới = 4661,7 : 7794,8 x 100= 59,5%

– Nhận xét: Châu Á có dân số rất đông, chiếm hơn 1 nửa số dân của thế giới (59,5% – năm 2020).

Vận dụng trang 117 Địa Lí 7: Tìm hiểu và cho biết số dân và mật độ dân số của Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Phương pháp giải:

– Tìm kiếm thông tin trên Internet.

– Em có thể truy cập trang web của Tổng cục Thống kê: https://www.gso.gov.vn/dan-so/

Trả lời:

Theo số liệu đã thu thập được ở Tổng cục Thống kê:

– Năm 2020, dân số của Hà Nội là 8,24 triệu người, mật độ dân số là 2 455 người/km2.

– Năm 2020, dân số của TP. Hồ Chí Minh là 9,23 triệu người. Và mật độ dân số 4 476 người/km2.

Xem thêm các bài giải SGK Địa lí lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á

Bài 7: Bản đồ chính trị của châu Á. Các khu vực của châu Á

Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á

Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *