(SGK) Em học vẽ trang 58, 59 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Em học vẽ trang 58, 59

 Khởi động: 

Câu hỏi  trang 58 sgk Tiếng Việt lớp 2: Giới thiệu với bạn một bức tranh mà em thích.

Trả lời: 

Giới thiệu với bạn bức tranh em sưu tầm được hoặc do chính tay em vẽ. 

* Đọc văn bản: 

Em học vẽ

Đọc Em học vẽ trang 58 - 59Đọc Em học vẽ trang 58 - 59

* Trả lời câu hỏi: 

Câu 1 trang 59 sgk Tiếng Việt lớp 2: Bạn nhỏ vẽ những gì trong bức tranh bầu trời đêm? 

Trả lời: 

Bạn nhỏ vẽ bức tranh bầu trời đêm có sao lung linh và ông trăng rải ánh vàng đầy ngõ. 

Câu 2 trang 59 sgk Tiếng Việt lớp 2: Bức tranh cảnh biển của bạn nhỏ có gì đẹp?

Trả lời: 

Bức tranh cảnh biển của bạn nhỏ có con thuyền trắng đang giương cánh buồm đỏ thắm để rẽ sóng ra khơi. 

Câu 3 trang 59 sgk Tiếng Việt lớp 2: Đọc khổ thơ tương ứng với bức tranh dưới đây:

Đọc Em học vẽ trang 58 - 59

Trả lời: 

Khổ thơ cuối: 

Vẽ cả ông mặt trời 

Và những chùm phượng đỏ 

Trên sân trường lộng gió 

Gọi ve về râm ran. 

Câu 4 trang 59 sgk Tiếng Việt lớp 2: Tìm tiếng cùng vần ở cuối các dòng thơ.

Trả lời: 

Sao – cao 

Ngõ – gió 

Xanh – lành 

Khơi – trời 

Đỏ – gió 

* Luyện tập theo văn bản đọc: 

Câu 1 trang 59 sgk Tiếng Việt lớp 2: Tìm trong bài thơ những từ ngữ chỉ sự vật. 

Đáp án : 

– Những từ ngữ chỉ sự vật là: lớp học, giấy, bút, bầu trời, sao, ông trăng, ngõ, cánh diều, biển, con thuyền, cánh buồm, mặt trời,… 

Câu 2 trang 59 sgk Tiếng Việt lớp 2: Đặt câu nêu đặc điểm với 1 trong 3 từ: lung linh, vi vu, râm ran.

Trả lời: 

– Mùa hè tiếng ve râm ran. 

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *